Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9008 tontit 13 ja 14 sekä virkistysalue, Lampelankatu

Pelastuslaitos on 22.6.2022 hakenut Rovaniemen kaupungilta asemakaavan käynnistämistä. Tavoitteena on toteuttaa alueelle Rovaniemen palolaitoksen tilat sekä merkittäviltä osin hyvinvointialueen ensihoitopalvelun tarvitsemat tilat. Pelastuslaitoksen nykyiset tilat eivät ole riittävät eikä sen sijainti vastaa lainsäädännön määräämiä vaatimuksia saavutettavuusajoista. 
Kaavamuutosprosessissa on tarkoitus selvittää voiko suunnittelualueelle toteuttaa tiloja pelastuslaitokselle sekä ensiavulle yhteensä n. 6400 k-m² sekä varastotiloja noin 500 m². Suunnittelualueen varauksessa on huomioitu toiminnan vaatimat ajoyhteydet, pysäköintipaikat ja harjoituspaikat.

 

Sijainti

Teollisuuskylä, Lampelankatu

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.-20.2.2023

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2022-3076

Käsittelyvaiheet

Viranhaltijapäätös 15.8.2022 (§ 11), Kuulutus Lapin Kansa 27.9.2022, Vireilletulon kuuleminen 28.9.-11.10.2022, Kuulutus Lapin Kansa 3.2.2023, Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.-20.2.2023

 

Lisätietoa: kaavasuunnittelija Nicholas Coull, p. 040 7665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
kaupunginvaltuusto