Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos tontilla 5-521-10, Eteläranta

Tavoitteena tontin käyttötarkoituksen muutos rivitalotontiksi. Ehdotusvaihe nähtävillä 7.9.-6.10.2020.

Sijainti

Rantavitikka, Eteläranta

Uusin vaihe

Ehdotusvaihe nähtävillä 7.9.-6.10.2020.
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

2019-1026, AU397

Käsittelyvaiheet

Tekninen lautakunta 24.9.2019 § 110, Kuulutus vireilletulosta 16.10.2019 Lapin Kansa, Vireilletulo nähtävillä 17.10.-30.10.2019, Kuulutus 10.2.2020, Valmisteluvaihe nähtävillä 11.2.-24.2.2020, Elinvoimalautakunta 19.5.2020 § 75, Kuulutus 4.9.2020 Lapin Kansa, Ehdotusvaihe nähtävillä 7.9.-6.10.2020.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Timo Hätönen puh. 0400-451453, email: timo.hatonen@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Elinvoimalautakunta

Kuvat