Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 3.kaupunginosa, kortteli 282 tontti 5 sekä katu- ja virkistysalueet, Korkalovaaran koulun ympäristö

Asemakaavamuutoksella tutkitaan Korkalovaaran koulun liikennejärjestelyitä ja niiden vaikutusta ympäristön maankäyttöön. Korkalovaaran koululle on tehty selvitys kestävien liikkumistapojen edistämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Sijainti

Ratantaus, Miehentie

Uusin vaihe

Kaavan hyväksyminen 22.11.2022 § 149
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

AU419

Käsittelyvaiheet

Viranhaltijapäätös 20.5.2021 § 14. Kuulutus 13.8.2021 Lapin Kansa. Vireilletulo nähtävillä 16.8.-30.8.2021. Kuulutus Lapin Kansa 19.5.2022. Valmisteluvaihe nähtävillä 20.5.-2.6.2022. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 20.9.2022 § 115. Kuulutus Lapin Kansa 27.9.2022. Ehdotusvaihe nähtävillä 28.9-28.10.2022. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 22.11.2022 § 149.

Lisätietoja:
maankäyttöasiantuntija Ella Joona
puh. 016 322 6025, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta