Uusimmat kaavat

Vaiheyleiskaava, autopaikkamitoitus

Vaiheyleiskaavalla  ratkaistaan  Rovaniemen  kaupungin  alueen  autopaikkamitoitusvyöhykkeet  ja  –periaatteet.

Sijainti

Koko kaupunki,

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen, Kaavaehdotus nähtävillä 17.4.-16.5.2018

Päätöksenteko

Päätösnumero

YU103

Käsittelyvaiheet

Kaupunginhallitus 8.2.2016 § 49, kuulutus 4.3.2016 Lapin Kansa, vireilletulo 7.-21.3.2016. Kuulutus 18.8.2016 Lapin Kansa. Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos nähtävillä 22.8-12.9.2016. Kaava-aineistoon (liite 1, diat 10-12) on tehty teknisiä korjauksia 23.8.2016. KH 9.4.2018 §142, Kuulutus 16.4.2018 Lapin Kansa. Ehdotusvaiheen kuuleminen 17.4-16.5.2018

Lisätietoja kaavoituksesta antaa kaupunginarkkitehti Tarja Outila puh. 040 7012435 email: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Hyväksyjä