Uusimmat kaavat

Koskenkylän osayleiskaava

Osayleiskaavan tarkoituksena ja tavoitteena on ratkaista Koskenkylän alueen maankäyttö sekä kylän elinvoimaisuuden turvaaminen. Ratkaisussa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet. Yleiskaavoitus on käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omistamille alueille. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Sijainti

Koskenkylä, Koskenkylä - Pajuoja

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.2.-10.3.2023.
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno 2019-389

Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta 26.2.2019 §31. Vireilletulo 18.3.2019, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.3.-1.4.2019. Kuulutus Lapin Kansa 15.3.2019. Kaavaluonnos nähtävillä 6.2.-10.3.2023. Kuulutus Lapin Kansa 3.2.2023.

Lisätietoa kaavoituksesta antavat ja palautetta vastaanottavat:
Rovaniemen kaupunki

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi puh. 040-5789283
Kaavasuunnittelija Petteri Lampi puh. 040- 5046755
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto