Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos kortteli 5816 ja katu-, maa- ja metsätalousalueet, Pukinpolku

Arctice Oy on hakenut omistamalleen alueelle asemakaavan muutosta. Maanomistaja esittää tavoitteenaan, että kiinteistölle mahdollistetaan kolmen korkeatasoisen matkailurakennuksen toteuttaminen. Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.- 29.8.2023.

Sijainti

Pukinpolku, Napapiiri

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.- 29.8.2023

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2023-361

Käsittelyvaiheet

Viranhaltijapäätös 13.4.2023 § 4, Kuulutus Lapin Kansa 9.6.2023, Vireilletulo nähtävillä 12.-26.6.2023.

Kuulutus Lapin Kansa 15.8.2023, Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.- 29.8.2023.

 

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Tuomas Mäntylä p. 040 626 1189, tuomas.mantyla@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kuvat