Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2171 sekä viereiset katu-, yleisen tien- ja virkistysalueet, Saaren koulu-Kulppilantie

Kaavamuutoksen pääasiallisena tarkoituksena on parantaa ja leventää koulualueen kohdalta Kulppilantien katualuetta ja vahvistaa asemakaavassa alueen nykyinen käyttöolosuhde.
Samalla päivitetään/ajantasaistetaan tarvittaessa alueen muut asemakaavalliset seikat.

Sijainti

Saarenkylä, Saaren koulu ympäristöineen

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.8. - 8.2.2023
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2022-1756

Käsittelyvaiheet

Päätös kaavoituspäällikkö 9.5.2022 § 8, kuulutus Lapin Kansa 24.5.2022, vireille tulon kuuleminen 25.8.-7.9.2022, 26.10.2022 kuulutus Lapin Kansa, valmisteluvaiheen kuuleminen 27.10. - 9.11.2022, yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 13.12.2022 § 172, kuulutus Lapin Kansa 9.1.2023, ehdotusvaiheen kuuleminen 10.1.-8.2.2023

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Janne Anttila, puh. 0163228908, janne.anttila@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Yhdyskuntasuunnitelun lautakunta