Uusimmat kaavat

Sierilän asemakaavan laatiminen

Sierilän alueella on voimassa kunnanvaltuuston 18.6.2001, § 74 hyväksymä Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Yleiskaavassa Sierilän voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi. Alueen yksityiskohtaisempaa rakentamista ohjaamaan laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja arvoihin, osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä vaikutusten arviointiin.

Sijainti

Oikarainen-Sierilä,

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.4. -10.5.2021
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2020-2698

Käsittelyvaiheet
Kaavoituksen käynnistämispäätös kaavoituspäällikkö 28.8.2020 § 8, vireilletulon kuulutus 22.9.2020, vireilletulon nähtävillä olo 23.9.-6.10.2020, elinvoimalautakunta 24.11.2020 § 160, valmisteluvaiheen kuuleminen 10.12.2020-11.1.2021, yleisötilaisuus 16.12.2020, elinvoimalautakunta 2.3.2021 § 36, kaupunginhallitus 15.3.2021 § 82, ehdotusvaiheen kuuleminen 9.4.-10.5.2021
Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto