Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 3. kaup osa kortteli 127, Savottatie

Asemakaavaa haetaan muutettavaksi siten, että korttelin 127 tontit 8 ja 11 olisi mahdollista muuttaa siten, että se vastaa olemassa olevaa tilannetta päiväkodin alueella ( tontti 8) ja sen yhteydessä olevalla autopaikkojen korttelialueella ( tontti 11) ja niiden puistoon ( Kivalonpuisto) rajoittuvalla osalla.


Sijainti

, 3. kaup. osa Ratantaus, Savottatie

Uusin vaihe

Ehdotusvaihe nähtävillä 26.4-25.5.2021

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2020-2965

Käsittelyvaiheet

Kaavoituspäällikkö 17.9.2020 § 11, vireilletulosta ilmoittaminen 2.2.2021 Lapin Kansa, valmisteluvaiheen kuuleminen 3.2.-15.2.2021, elinvoimalautakunta 30.3.2021 § 50, kuulutus Lapin Kansa 23.4.2021, ehdutusvaiheen kuuleminen 26.4.-25.5.2021

Lisätietoja: maanmittausasiantuntija Timo Raitio puh: 040 5229179 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Elinvoimalautakunta

Kuvat