Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa korttelit 5094 ja 5449 sekä katu- ja erityisalueet, Nivavaaran koulu

Asemakaavan muutoksella tutkitaan alueen maankäyttöä uuden monitoimitalon ja liikunta-alueiden tarpeet huomioiden.

Sijainti

Nivavaara, Asematie - Myllymäentie - Nivavaarantie

Uusin vaihe

Ehdotusvaihe nähtävillä 24.3.-24.4.2023.

 

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2019-2048, AU405

Käsittelyvaiheet

Viranhaltijapäätös 20.5.2021 § 13, Kuulutus 13.4.2022 Lapin Kansa, Vireilletulo nähtävillä 14.4. - 27.4.2022, Kuulutus 3.2.2023 Lapin Kansa, Valmisteluvaihe nähtävillä 6.2.-20.2.2023, Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 21.3.2023 § 52, Kuulutus 23.3.2023, Ehdotusvaiheen kuuleminen 24.3.-24.4.2023.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Timo Hätönen puh. 016 322 8914, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kuvat