Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9070 sekä erityisalue, Betonitie

Napapiirin Vesi on 21.4.2023 hakenut Rovaniemen kaupungilta asemakaavan käynnistämistä. Napapiirin Vesi Oy:n tavoitteena on liittää kiinteistön 698-401-171-0 suojaviheralueeksi kaavoitetun osan asemakaavan mukaiseen ET-2 tonttiin. Kaavamuutoksen myötä mahdollistettaisiin mm. lämmön talteenottoa ja jäteveden hygienisointia. Uudeksi rakennustehokkuudeksi esitetään e=0.40. Samalla muutoksessa halutaan poistaa tarpeettomat johtorasitteet.

Sijainti

Teollisuuskylä, Betonitie

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.2.-7.3.2024

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2023-2036

Käsittelyvaiheet

Viranhaltijapäätös 5.6.2023 (15 §), Kuulutus LK 15.8.2023, Vireilletulon kuuleminen 16.-29.8.2023, Kuulutus LK 11.10.2023, Valmisteluvaiheen kuuleminen 12.-25.10.2023, Tekninen lautakunta 23.1.2024 (§ 15), Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.2.-7.3.2024

 

Lisätietoa:  kaavasuunnittelija Nicholas Coull, p. 040 7665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
tekninen lautakunta