Uusimmat kaavat

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosa kortteli 474 sekä virkistysalue, Pallarintie 37

Kiinteistönomistaja on hakenut asemakaavan ja tonttijaon muutosta 4. kaupunginosan korttelissa 474 sekä viereisellä virkistysalueella, osoitteessa Pallarintie 37. Hakija esittää, että asemakaavan muutoksella tutkitaan korttelin viereisten alueiden liittämistä tonttiin 474-1. Liitettävät kiinteistöt ovat hakijan omistuksessa ja tavoitteena on mahdollistaa tulvavallin rakentaminen tontilla suojaamaan olemassa olevia rakennuksia.

 

 

Sijainti

Pullinpuoli/ Karvonranta, Pallarintie 37

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11.-1.12.2020
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDno-2020-2901

Käsittelyvaiheet

kaavoituspäällikkö 9.9.2020, § 9, vireilletulosta ilmoittaminen 17.11.2020 LK, valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11.-1.12.2020

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Nicholas Coull p. 016 322 8909 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
elinvoimalautakunta