Uusimmat kaavat

Vikajärven osayleiskaavan muutos tilojen 5:128, 5:14 ja 5:103 alueella

Maanomistajat ovat hakeneet kyseisten tilojen alueelle muutosta voimassa olevaan osayleiskaavaan. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa matkailuun liittyvää yritystoimintaa tilojen 5:128 ja 5:14 alueella. Tilan 5:103 osalta muutoksen tavoitteena on tarkistaa rakennuspaikkojen lukumäärä vastaamaan kaavassa käytettyä mitoitusta.

Sijainti

Vikajärven kylä, Vikajärvi

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 14.10.-27.10.2020.
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

2019-2314

Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta 24.9.2019 §118, kuulutus 16.10.2019 Lapin kansa. Vireilletulo nähtävillä 17.10.-30.10.2019. Kuulutus Lapin Kansa 13.10.2020
Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto