Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 70, Vierustie

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia tonttien tonttien 2-70-3 ja 4 rakentamisen määrä ja kerrosluku, huomioiden tontille 3 myönnetty rakennuslupa uudelle ravintolarakennukselle.

Alueen nykyinen tehokkuus on e=1.2 ja kerrosluku VI. Ei ole näköpiirissä, että alue toteutuisi näin tehokkaasti järkevässä ajassa vaan on syytä muuttaa nykyistä kaavaa, jotta alue saataisiin lähitulevaisuudessa paremmin käyttöön kokonaisuudessaan.

Sijainti

Veitikanharju, Lampela

Uusin vaihe

Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 6. - 19.9.2023

Päätöksenteko

Päätösnumero

2023-2144

Käsittelyvaiheet

Viereille päätös kaavoituspäällikkö 5.6.2023 § 14, kuulutus Lapin Kansa 5.9.2023, vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 6. - 19.9.2023

 

Hyväksyjä
Tekninen lautakunta