Uusimmat kaavat

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 17. kaupunginosa korttelit 4420 ja 4421 sekä katu- ja erityisalueet, Myllypolku

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tavoitteena on rajata korttelissa 4421 sijaitseva oja yleiselle alueelle, jotta ojan kunnossapito osana hulevesiverkostoa on kaupungin vastuulla ja maalla. Samalla selkeytetään rakennetun ympäristön, asemakaavan sekä kiinteistörajojen tilannetta huomioden rakennuskanta ja kulkuyhteydet tonteille. 

Sijainti

Nivavaara, Myllypolku

Uusin vaihe

Valmisteluvaihe nähtävillä 30.11. - 13.12.2022
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

AU455

Käsittelyvaiheet
Kaavoituspäällikön viranhaltijapäätös 26.4.2022 § 7, Kuulutus Lapin Kansa 24.8.2022, Vireilletulo nähtävillä 25.8 - 7.9.2022. Kuulutus Lapin Kansa 29.11.2022, Valmisteluvaihe nähtävillä 30.11 - 13.12.2022. 
Hyväksyjä
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta