Uusimmat kaavat

Lehtojärven osayleiskaavan muutos, perinnekylähanke

Lehtojärven kyläyhdistys on käynnistänyt yhdessä maanomistajien, kylien kehittämissäätiön ja Oulun yliopiston kanssa perinnekylähankkeen. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja kylien vetovoimaisuuden parantamiseksi. Osayleiskaavan päivittämisellä haetaan perinnekylän toteuttamiseksi maankäytöllisiä ratkaisuja. Rakennuspaikkojen koko ja rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaisivat perinnekylälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.

Sijainti

Lehtojärven kylä, Lehtojärvi

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.12.2020.-11.1.2021. Kuulutus Lapin Kansa 9.12.2020

 

Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

2019-456

Käsittelyvaiheet

Tekninen lautakunta 26.3.2019 §47, Kuulutus 20.5.2019 Lapin Kansa. Vireille tulo 22.5.-4.6.2019. Kuulutus 16.10.2019 Lapin Kansa. Valmisteluvaihe nähtävillä 17.10.-30.10.2019. Elinvoimalautakunta 27.10.2020. Kaupunginhallitus 23.11.2020.

Lisätietoa kaavoituksesta antavat ja palautetta vastaanottavat: 
Rovaniemen kaupunki 
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi puh. 040-5789283 
Kaavasuunnittelija Petteri Lampi puh. 040- 5046755 
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto