Uusimmat kaavat

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosan kortteli 507 tontit 10 ja 11

Maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan ja tonttijaon muutosta omistamilleen tonteille 5-507-10 ja 11, Pajakorva. Muutoksen tavoitteena on, että Pajakorva 19 tontilla oleva rakennus peruskorjataan ja Pajakorva 21 tontilta puretaan vanha huonokuntoinen rakennus ja tilalle rakennettaisiin kaksikerroksinen pienkerrostalo.

Sijainti

Korvanranta, Pajakorva 19 ja 21

Uusin vaihe

Ehdotusvaihe nähtävillä 6.9.-5.10.2023.

Päätöksenteko

Päätösnumero

RoiDno-2022-658, AU453

Käsittelyvaiheet

Kaavoituksen käynnistämispäätös 8.1.2022 § 12, Kuulutus 29.11.2022 Lapin Kansa, Vireilletulo nähtävillä 30.11.-13.12.2022. Kuulutus 9.3.2023 Lapin Kansa, Valmisteluvaihe nähtävillä 10.3.-23.3.2023, Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 18.4.2023 § 63, Kuulutus 5.9.2023 Lapin Kansa, Ehdotusvaiheen kuuleminen 6.9.-5.10.2023.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Timo Hätönen 016 322 8914, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Hyväksyjä
Tekninen lautakunta

Kuvat