Uusimmat kaavat

Asemakaava-alueen laajentaminen 14. kaupunginosa, Ojanperän alue

Rovaniemen kaupunki pyrkii asemakaavalla turvaamaan pientalotonttivarantoa. Suunnittelualue on asemakaavatonta ja se rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen. Suunnittelualueelle on annettu kielteisiä päätöksiä suunnittelutarveratkaisuista ja rantapoikkeamispäätöksistä, koska alueen maankäyttö on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavoituksella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2019 edellyttänyt asemakaavoituksen pikaista käynnistämistä Ojanperän alueelle.

Sijainti

Ojanperä, Ojanperä - Paavalniemi

Uusin vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen 14.10.-27.10.2020.
Linkki päätöksiin

Päätöksenteko

Päätösnumero

ROIDvo 2019-459

Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta 26.2.2019 §27. Kuulutus Lapin Kansa 15.3.2019. Vireilletulo 18.3.2019, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.3.-1.4.2019. Kuulutus Lapin Kansa 13.10.2020.

Lisätietoa kaavoituksesta antavat ja palautetta vastaanottavat:
Rovaniemen kaupunki

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi puh. 040-5789283
Kaavasuunnittelija Petteri Lampi puh. 040- 5046755
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Hyväksyjä
Kaupunginvaltuusto