Avustuksia myönnetään tiekunnille


Rovaniemen yksityisteiden hoitoon ja kunnossapitoon tarkoitettujen avustusten haku käynnistyi 1.5.2023 ja päättyy 31.7.2023. Avustusta voi hakea kahdeksi vuodeksi kerrallaan, 1.9.2023–31.8.2025 väliselle ajalle.

Yksityistieavustusta voi saada yksityistie, jonka kautta kuljetaan vähintään yhdelle vakituisesti asutulle kiinteistölle ja jolle on perustettu tiekunta. Tiekunnan pitää olla perustettuna, ennen kuin avustusta voidaan antaa. Kaupungin avustaman yksityistien käytön tulee olla sallittua myös muiden kuin tieosakkaiden liikenteeseen. 

Rovaniemen kaupunki myöntää tiekunnille kunnossapitoavustuksen joko rahallisena avustuksena tai kunnossapitona. Tiekunta päättää kokouksessaan kunnossapitoavustuksen hakemisesta ja siitä, missä muodossa se hakee avustusta.

Avustusten sisältö ja ehdot selviävät tarkemmin Rovaniemen kaupungin yksityistieavustusten myöntämisperusteista (ks. Liitteet). Hakuohjeet löytyvät tämän sivun lopusta. 


Rahallinen avustus määräytyy tien pituuden mukaan

Rahallinen kunnossapitoavustus myönnetään käytettäväksi yksityistien kunnossapitokuluihin. Avustusta ei erikseen myönnetä kesä- ja talvihoitoon, vaan tiekunta voi itse ohjata avustukset tarpeellisiksi katsomiinsa kohteisiin.

Avustuksen määrä lasketaan avustettavan tieosuuden pituuden perusteella seuraavasti: 0–4 kilometrin tieosuudelle avustus on 900 €/km ja tämän ylittävältä osalta 500 €/km. Esimerkiksi kuuden kilometrin mittaiselle tielle avustusta voi saada 4600 euroa. 


Avustus kunnossapitona

Kaupungin kunnossapito sisältää hoitokausittain seuraavat työtehtävät.

Talvihoito:

 • aurausviittojen asennus ja poisto
 • talviauraus (lumen ja sohjon poisto talvihoitoluokan IV mukaisesti)
 • polanteen poisto ja pinnan tasaus (talvihoitoluokan IV mukaisesti)
 • jäätyneiden rumpujen ja sivuojien sulatus (ei liittymärumpuja)
 • liukkaudentorjunta (pääosin karhentamalla)
 • risteysnäkemien madaltaminen

Kesähoito:

 • päällystettyjen teiden kevätharjaus
 • kevyt kevätlanaus, jos tien kulutuskerros sen mahdollistaa ja pölynsidonta kevätlanauksen yhteydessä
 • kevyt syyslanaus, jos tien kulutuskerros sen mahdollistaa
 • niitto 1 krt/vuosi
 • vesakon raivaus (5 vuoden välein, katu-urakan työohjelman mukaisesti)
 • vähäisten vaurioiden korjaukset (esim. rumpuheittojen tasaaminen ja maakivien poisto)
 • siltojen pesu ja vuositarkastus
 • päällysteiden paikkaus (liikennettä vaarantavat reiät)


Ohjeet avustusten hakemiseen

Yksityistieavustusten hakeminen tapahtuu kunnossapitoavustuksen hakulomakkeella. Lomakkeet löytyvät tämän sivun lopusta kohdasta Liitteet. Lomakkeita voi myös hakea palvelupiste Osviitasta ja Rovaniemen kaupungin toimipisteestä osoitteesta Mäntyvaarantie 2.

Hakulomakkeen liitteeksi tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • kopio tiekunnan kokouspöytäkirjasta, josta käy ilmi tiekunnan päätös kaupungin kunnossapidon tai rahallisen avustuksen hakemisesta
 • kopio Maanmittauslaitoksen ilmoituksesta

Mikäli tiekunta valitsee avustusmuodokseen kunnossapidon, hakemuslomakkeen yhteydessä palautetaan lisäksi:

 • kunnossapitosopimus täytettynä ja allekirjoitettuna

Hakulomakkeen voi täyttää sähköisesti Rovaniemen kaupungin nettisivuilla ja toimittaa sähköpostitse osoitteeseen yksityistiet@rovaniemi.fi.

Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi toimittaa paperisena postitse osoitteeseen:
Rovaniemen kaupunki, tekniset palvelut, 
Yksityistieavustukset
Mäntyvaarantie 2
96100 Rovaniemi

Lisätietoa: 
Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
Janne Alkki, kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

 

Avustusta voi hakea myös valtiolta

Teiden perusparannukseen voi hakea myös valtionavustusta.

Yksityistieasetukseen on tullut väliaikainen muutos vuosille 2023–2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta nykyistä suuremmalla avustusprosentilla yksityistien perusparantamiseen. Valtionavustusta haetaan ELY-keskuksesta.

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:

 • tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %
 • merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %
 • luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %

Rovaniemellä on paljon yksityisteitä, joilla on perusparannustarpeita. ELYn ja kaupungin avustuksilla ja tiekunnan aktiivisuudella tiet saadaan kunnostettua. ELYn avustukset ovat vain tiekuntien haettavissa, joten kaupunki ei voi hakea näitä avustuksia. Yksityistieverkon ylläpitämiseksi ja kylien elinvoimaisuuden tukemiseksi olisikin tärkeää, että näitä valtion avustuksia käytettäisiin.  

Lisätietoa valtionavustuksista ELYn verkkosivuilla: Yksityisteiden parantamisen avustaminen