Aiheeseen liittyviä uutisia

Lisätietoa rakentamisesta
Kangas Hannu
Rakennustarkastaja
phone0163228014
phone0505907449
Pääkkö Lauri
Vs. tarkastusrakennusmestari
phone0406484259
Kortesalmi Jari
Tarkastusinsinööri
phone0163228088
phone0400529987
Tapio Juho
Valvontainsinööri
phone0405047199
Lakkala Tapio
Valvontainsinööri
phone0163228491
phone0469231554
Korpela Juha-Pekka
Valvontainsinööri
phone0163228086
phone0405834672
Iivari Juha
Paikkatietoasiantuntija
phone0163228082
phone0405229182
Kuoksa Marita
Hallintosihteeri
phone0163226348
phone0503151027
Tervo Maarit
Asuntosihteeri
phone0163228091
phone0407490211
EI VUOKRA-ASUNTOASIAT, vuokra-asuntoja kyselevät voivat ottaa yhteyttä Osviitta, KAS, Lumo jne. JÄTEHUOLTOLASKUT: jätehuoltoon liittyvät laskutukset hoitaa Napapiirin Residuum Oy
Huhtalo Kaisu
Hallintosihteeri
phone0163228081
phone0405564642
9-15

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta.

Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu
voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista
kunnalle aiheutuneet kulut.

Luvassa määrätyt katselmukset on pidettävä luvan voimassa ollessa ja katselmusten toimittamista on pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassa ollessa. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Maksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Kun tämän taksan mukainen maksu määrätään valvontatyömäärän mukaan, kunnan viranhaltija määrää kunkin valvontatehtävän maksun liukuvasti kaupungin hyväksymän taksan ala- ja ylärajan puitteissa.
Jos rakennusvalvonnan yhteydessä tarjotaan palveluja, jotka eivät kuulu viranomaistehtäviin, kaupunki laatii ja hyväksyy erillisen rakennusvalvonnan palvelutaksan.

Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu. 

Ota yhteyttä

Rakennusvalvonnan arkiston puhelinpalvelu

Rakennusvalvonnan arkiston puhelinpalvelu auttaa rakennuslupapiirustuksiin liittyvissä tieto- ja hakupalveluissa.

Kaikki tiedot
Puh. +358 16 3226348
Puh. +358 16 3228081
Puh. +358 16 3228091

Rakennusvalvonnan puhelinpäivystys

Rakennusvalvonnan puhelinpäivystys palvelee rakentamisen lupiin liittyvissä asioissa.

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 5834672