Lisätietoa rakentamisesta
Uusipulkamo Jarko
Valvontainsinööri
phone0406532593
Huhtalo Kaisu
Hallintosihteeri
phone0163228081
phone0405564642
RAKENNUSVALVONNAN ARKISTOHAKUTILAUKSET sähköpostiin rakennusvalvonta.arkistohaku@rovaniemi.fi HOX ! EN HOIDA MAANVUOKRALASKUTUKSIA
9-15
Tervo Maarit
Hallintosihteeri
phone0163228091
phone0407490211
Rakennusvalvonnan arkistohakutilaukset sähköpostise: rakennusvalvonta.arkistohaku@rovaniemi.fi
Kangas Hannu
johtava rakennustarkastaja
phone0163228014
phone0505907449
Vastuualueet:

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta.

Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista
kunnalle aiheutuneet kulut.

Luvassa määrätyt katselmukset on pidettävä luvan voimassa ollessa ja katselmusten toimittamista on pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassa ollessa. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Maksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Kun tämän taksan mukainen maksu määrätään valvontatyömäärän mukaan, kunnan viranhaltija määrää kunkin valvontatehtävän maksun liukuvasti kaupungin hyväksymän taksan ala- ja ylärajan puitteissa.
Jos rakennusvalvonnan yhteydessä tarjotaan palveluja, jotka eivät kuulu viranomaistehtäviin, kaupunki laatii ja hyväksyy erillisen rakennusvalvonnan palvelutaksan.

Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu. 

YLITORNIO: Noudatetaan Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen maksutaksaa 1.1.2022 alkaen.
Ota yhteyttä

Rakennusvalvonnan päivystys tiistaina ja torstaina, muina aikoina erikseen sovittava.

Rakennusvalvonnan päivystys palvelee rakentamisen lupiin liittyvissä asioissa, tiistaina ja torstaina 8:30 - 11:00.

Lue lisää
Puh. +358 40 5047199
Puh. +358 40 6532593
Puh. +358 40 6484259
Puh. +358 46 9231554
Puh. +358 40 5834672