Aiheeseen liittyviä uutisia

Lisätietoa rakentamisesta
Kangas Hannu
johtava rakennustarkastaja
phone0163228014
phone0505907449
Vastuualueet:
Tervo Maarit
Hallintosihteeri
phone0163228091
phone0407490211
RAKENNUSVALVONNAN ARKISTOHAKUTILAUKSET sähköpostiin rakennusvalvonta.arkistohaku@rovaniemi.fi JÄTEHUOLTOLASKUT: jätehuoltoon liittyvät laskutukset hoitaa Napapiirin Residuum Oy p. 0207 120 230

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta.

Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu
voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista
kunnalle aiheutuneet kulut.

Luvassa määrätyt katselmukset on pidettävä luvan voimassa ollessa ja katselmusten toimittamista on pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassa ollessa. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Maksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Kun tämän taksan mukainen maksu määrätään valvontatyömäärän mukaan, kunnan viranhaltija määrää kunkin valvontatehtävän maksun liukuvasti kaupungin hyväksymän taksan ala- ja ylärajan puitteissa.
Jos rakennusvalvonnan yhteydessä tarjotaan palveluja, jotka eivät kuulu viranomaistehtäviin, kaupunki laatii ja hyväksyy erillisen rakennusvalvonnan palvelutaksan.

Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu. 

Ota yhteyttä

Rakennusvalvonnan puhelinpäivystys

Rakennusvalvonnan puhelinpäivystys palvelee rakentamisen lupiin liittyvissä asioissa, arkisin 8:30-11:30.

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 5834672