Ympäristönsuojelu hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lailla säädettyjä tehtäviä.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristölupia ja -ilmoituksia, maa-ainesten ottolupia, maasto- ja vesiliikennelakien mukaisia lupia ja leirintäalueilmoituksia sekä käsittelee luonnonmuistomerkkien rauhoitushakemukset ja ratkaisee ojitukseen liittyviä riita-asioita. Ympäristönsuojelussa annetaan myös paljon erilaisia lausuntoja, koskien muissa viranomaisissa vireillä olevia suunnitelmia ja hankkeita. 

Ympäristönsuojelu tekee yhteistyötä Kolarin, Pellon, Ranuan, Tervolan ja Ylitornion kuntien kanssa.

 

Yhteistyö pitää sisällään ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännöllä määrättyjen tehtävien kuten lupa- ja valvonta-asioiden hoitamisen.

 

 

Käyntiosoite ympäristönsuojelun toimipisteeseen on: Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi.

 

Ota yhteyttä

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.