Osallistuva budjetointi - sinä ehdotat, kaupunki toteuttaa

Osallistuvassa budjetoinnissa rovaniemeläiset pääsevät ideoimaan ja päättämään, mihin kaupunki käyttää 110 000 euroa. Ideoiden tulee edistää yhteisöllisyyttä tai ikäihmisten yhdessä tekemistä. Kaupunki toteuttaa rovaniemeläisten suosikki-ideat vuonna 2025. Ideointi alkaa 15.2.2024.

Tutustu
Aiheeseen liittyvät tapahtumat
Käynnissä olevat kyselyt
Lisää tietoa

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalain 28 §).  Aloiteoikeudella lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aloitteen voi tehdä joko kaupunginhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle.  Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Lähetetty asia kirjataan diaariin ja lähetetään edelleen valmisteltavaksi sinne, mihin se kuuluu. Lähettäjän nimi ja yhteystiedot merkitään asian vireilletulon yhteydessä diaariin. Lähettäjä saa aina paluupostia, jossa hänelle kerrotaan asian diaarinumero sekä minne asia on toimitettu.
Kuntalaisen lähettämä viesti saa olla vapaamuotoinen eikä vaadi sähköistä allekirjoitusta tullakseen vireille tai johtaakseen muihin toimenpiteisiin. Lähettäjän tulee kuitenkin ilmoittaa viestissä myös muut yhteystietonsa sähköpostiosoitteen lisäksi, jotta mahdollinen myöhempi yhteydenotto olisi mahdollista.

 

Aloitteen voi tehdä

 • kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelun sähköisellä lomakkeella 
 • sähköpostilla kirjaamoon 
 • vapaamuotoisella kirjeellä 
  • Kirjeenä lähetetty aloite tulee olla allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kaupungin kirjaamoon.
  • Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero).
  • Osoita aloite asiaa koskevan viraston virastopäällikölle tai lautakunnan puheenjohtajalle.

Aloitteen / kirjelmän laatiminen

Hyvä aloite
 • on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava ja myyvä
 • on lyhyt, korkeintaan yksi A4
 • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut/faktat
 • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
 • sisältää yhteystietosi.
 • Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Hyvän aloitteen ei tarvitse olla kapulakieltä, asiallisuus riittää.
 • Ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Laita aloitteeseen myös yhteystiedot. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Viimeisimmät kuntalaisaloitteet