Äänestä

Osallistuva budjetointi 2022-2023

Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on edennyt Rovaniemellä äänestysvaiheeseen. Kuntalaisilla on mahdollisuus valita kahdeksasta ehdotuksesta ne, jotka haluaisi toteutuvan vuoden 2023 aikana. Jokaiselle ehdotukselle on valmisteltu budjetti ja tekoja saa valita yhteensä 30 000 eurolla.

Äänestysvaiheeseen edenneet ehdotukset ovat:

 • Talvikävelyreitti Korkalovaaraan, 15 000 euroa
 • Nuorten hyvinvointiviikko, 15 000 euroa
 • Kesätapahtuma nuorille, 15 000 euroa
 • Starttiraha Korkalovaaran väliaikaiseen nuorisotilaan, 30 000 euroa
 • Toiminnallinen puisto Korkalovaaraan, 15 000 euroa
 • Lisää penkkejä ja roska-astioita Korkalovaaraan, 10 000 euroa
 • Frisbeegolfrata Mäntyvaaraan, 15 000 euroa
 • Aloittelijaystävällinen hyppylinja Bikeparkiin, 3000 euroa
Tutustu ehdotuksiin ja äänestä
Lisää tietoa

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalain 28 §).  Aloiteoikeudella lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aloitteen voi tehdä joko kaupunginhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle.  Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Lähetetty asia kirjataan diaariin ja lähetetään edelleen valmisteltavaksi sinne, mihin se kuuluu. Lähettäjän nimi ja yhteystiedot merkitään asian vireilletulon yhteydessä diaariin. Lähettäjä saa aina paluupostia, jossa hänelle kerrotaan asian diaarinumero sekä minne asia on toimitettu.
Kuntalaisen lähettämä viesti saa olla vapaamuotoinen eikä vaadi sähköistä allekirjoitusta tullakseen vireille tai johtaakseen muihin toimenpiteisiin. Lähettäjän tulee kuitenkin ilmoittaa viestissä myös muut yhteystietonsa sähköpostiosoitteen lisäksi, jotta mahdollinen myöhempi yhteydenotto olisi mahdollista.

 

Aloitteen voi tehdä

 • kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelun sähköisellä lomakkeella 
 • sähköpostilla kirjaamoon 
 • vapaamuotoisella kirjeellä 
  • Kirjeenä lähetetty aloite tulee olla allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kaupungin kirjaamoon.
  • Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero).
  • Osoita aloite asiaa koskevan viraston virastopäällikölle tai lautakunnan puheenjohtajalle.

Aloitteen / kirjelmän laatiminen

Hyvä aloite
 • on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava ja myyvä
 • on lyhyt, korkeintaan yksi A4
 • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut/faktat
 • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
 • sisältää yhteystietosi.
 • Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Hyvän aloitteen ei tarvitse olla kapulakieltä, asiallisuus riittää.
 • Ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Laita aloitteeseen myös yhteystiedot. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Viimeisimmät kuntalaisaloitteet

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.