Käynnissä olevat kyselyt
 
Uutiset
Kaikille avoimet talkoot Rovaniemellä

Osallistuva budjetointi 2022-2023

Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin vuoden 2022 aikana ensimmäistä kertaa Rovaniemellä. Syksyllä kuntalaiset saivat äänestää kahdeksasta ehdotuksesta toteutukseen etenevät teot. Voittajiksi valikoituivat frisbeegolfrata Mäntyvaaraan ja toiminnallinen puisto Korkalovaaraan. Tekojen toteuttamiseen on varattu 60 000 euroa.

Frisbeegolfradan ja toiminnallisen puiston suunnittelutyöt ovat alkaneet kevään 2023 aikana.
Seuraa toteutusta
Lisää tietoa

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalain 28 §).  Aloiteoikeudella lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aloitteen voi tehdä joko kaupunginhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle.  Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Lähetetty asia kirjataan diaariin ja lähetetään edelleen valmisteltavaksi sinne, mihin se kuuluu. Lähettäjän nimi ja yhteystiedot merkitään asian vireilletulon yhteydessä diaariin. Lähettäjä saa aina paluupostia, jossa hänelle kerrotaan asian diaarinumero sekä minne asia on toimitettu.
Kuntalaisen lähettämä viesti saa olla vapaamuotoinen eikä vaadi sähköistä allekirjoitusta tullakseen vireille tai johtaakseen muihin toimenpiteisiin. Lähettäjän tulee kuitenkin ilmoittaa viestissä myös muut yhteystietonsa sähköpostiosoitteen lisäksi, jotta mahdollinen myöhempi yhteydenotto olisi mahdollista.

 

Aloitteen voi tehdä

 • kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelun sähköisellä lomakkeella 
 • sähköpostilla kirjaamoon 
 • vapaamuotoisella kirjeellä 
  • Kirjeenä lähetetty aloite tulee olla allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kaupungin kirjaamoon.
  • Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero).
  • Osoita aloite asiaa koskevan viraston virastopäällikölle tai lautakunnan puheenjohtajalle.

Aloitteen / kirjelmän laatiminen

Hyvä aloite
 • on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava ja myyvä
 • on lyhyt, korkeintaan yksi A4
 • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut/faktat
 • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
 • sisältää yhteystietosi.
 • Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Hyvän aloitteen ei tarvitse olla kapulakieltä, asiallisuus riittää.
 • Ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Laita aloitteeseen myös yhteystiedot. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Viimeisimmät kuntalaisaloitteet

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.