Äänestysvaihe 15.9. - 9.10.2022

Osallistuvan budjetoinnin äänestysvaihe on nyt käynnissä. Äänestyksessä kuntalaiset pääsevät valitsemaan kahdeksasta ehdotuksesta ne, jotka tulisi toteuttaa vuoden 2023 aikana. Jokaiselle ehdotukselle on valmisteltu budjetti ja tekoja voi valita yhteensä 30 000 euron edestä.

Äänestäminen tapahtuu avoimen verkkokyselyn kautta. Linkki kyselyyn löytyy jokaisesta alla olevasta ehdotuksesta. Lisäksi äänestää voi Korkalovaaran kirjastossa. Äänestysvaihe on suunnattu erityisesti rovaniemeläisille lapsille ja nuorille sekä Korkalovaaran asukkaille. Kaikki kuntalaiset voivat kuitenkin vastata kyselyyn.

Äänestyksen tulokset viedään osaksi kaupungin talousarviota ja eniten ääniä saaneet teot toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Ehdotus 1

Talvikävelyreitti Korkalovaaraan

Korkalovaaran Vaaranlean polut ja reitit kunnostetaan ympärivuotiseen käyttöön noin 3-5- km mittaiselle reitille. Tavoitteena on liikunnan ja kuntoilun edistäminen Korkalovaaran alueella. Matalan kynnyksen liikuntapaikka sopii kaikille, tekee liikkumisesta turvallisempaa ja laduilla kävely vähenee.

Budjetti: 5000 euroa.

Teema: Korkalovaaran asuinalueen kehittäminen

Osallistuva tahot: Kaupungin tekniset palvelut ja liikuntapalvelut, asukasyhdistys ja palvelun tuottajat (Alltime ja Rovaniemen Latu ja Reitti).

Toteutusaikataulu: Suunnittelu yhdessä asukasyhdistyksen ja korkalovaaralaisten kanssa keväällä 2023. Rakentaminen syksyllä 2023, toteutus talvikaudella 2023-2024.
Siirry äänestämään
Ehdotus 2

Nuorten hyvinvointiviikko

Hyvinvointiviikko yläkouluikäisille nuorille. Nuorilta nuorille järjestettävä tapahtuma lisää hyvää fiilistä ja mielen hyvinvointia sekä helpottaa tiedonkulkua. Nuoret saavat tietoa toimijoista, palveluista sekä arjen taidoista. Viikko toteutetaan hybridinä, ympäri kaupunkia.

Budjetti: 15 000 euroa.

Teema: Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen.

Osallistuvat tahot: Idea on tullut nuorisohallitukselta. Toteutuksessa mukana nuorisohallitus, nuorisovaltuusto sekä nuorista ja aikuisista koostuva työryhmä.

Toteutusaikataulu: Nuorista ja aikuisista koostuvan työryhmän muodostaminen ja tapahtumaviikon yhdessä suunnittelu alkuvuodesta 2023. Viikko järjestetätään keväällä viimeisellä kouluviikolla.

Siirry äänestämään
Ehdotus 3

Kesätapahtuma nuorille

Kesätapahtuma nuorille Koskipuistoon. Nuorilta nuorille suunniteltu tapahtuma sisältää bändejä, esiintyjiä ja yhdessäoloa. Sen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tapahtuma järjestetään yli koulurajojen. Vuonna 2005 syntyneet saavat sen tapahtuman, jonka korona heiltä vei!

Budjetti: 15 000 euroa.

Teema: Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen.

Osallistuvat tahot: Idea on tullut nuorisohallitukselta. Toteutukssa mukana järjestelytoimikunta, joka koostuu nuorista, asiantuntijoista, vapaaehtoisista ja esiintyjistä.

Toteutusaikataulu: Suunnittelutiimin koostaminen ja yhdessä suunnittelu keväällä 2023. Tapahtuman toteutus elokuussa 2023.

Siirry äänestämään
Ehdotus 4

Starttiraha Korkalovaaran väliaikaiseen nuorisotilaan

Annetaan sivistyslautakunnalle koko osallistuvan budjetoinnin määräraha Korkalovaaran väliaikaisen nuorisotilan perustamiseen. Kyseessä on starttiraha, jolla kannustetaan hankkeen käynnistämiseen. Väliaikainen nuorisotila vastaa todelliseen tarpeeseen, sillä Korkalovaarassa ei tällä hetkellä ole nuorille tiloja. Pysyvä nuorisotila on tulossa vasta Vaaranlammen uuteen koulurakennukseen. Nuoret tarvitsevat turvallisen tilan kuitenkin jo ennen tätä.

Väliaikainen nuorisotila lisää nuorten ja aikuisten viihtyisyyttä sekä hyvinvointia. Se lisää alueen turvallisuutta, rauhoittaa ja vähentää häiriökäyttäytymistä, sijaitsee lähellä ja vähentää vanhempien huolta.

Budjetti: 30 000 euroa.

Teema: Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen, Korkalovaaran asuinalueen kehittäminen.

Osallistuvat tahot: Sivistyslautakunta päättää hankkeen käynnistämisestä. Mikäli hanke käynnistyy, otetaan nuoret mukaan suunnittelemaan tiloja.

Toteutusaikataulu: Kevät 2023.

Siirry äänestämään
Ehdotus 5

Toiminnallinen puisto Korkalovaaraan

Rakennetaan toiminnallinen puisto Korkalovaaraan. Puistoon hankintaan liikunta- ja kuntoiluvälineitä. Puisto voisi sisältää myös ympäristötaidetta. Aktiviteettipaikkoja tarvitaan lisää, sillä niitä on tällä hetkellä Korkalovaarassa vähän ja vanhat liikuntapaikat ovat huonokuntoisia. Puisto parantaisi ympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja houkuttelevuutta. Se lisää yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikenikäisille.

Budjetti: 15 000 euroa.

Teema: Korkalovaaran asuinalueen kehittäminen sekä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen.

Osallistuvat tahot: Kaupungin tekniset palvelut ja liikuntapalvelut, Korkalovaaran asukasyhdistys ja asukkaat.

Toteutusaikataulu: Hankkeen tarkempi suunnittelu keväällä 2023, toteutus kesä/syksy 2023.

Siirry äänestämään
Ehdotus 6

Lisätään penkkejä ja roska-astioita Korkalovaaraan

Järjestetään vuoden 2023 aikana korkalovaaralaisille karttapohjainen kysely, johon asukkaat voivat jättää toiveita uusien penkkien ja roska-astioiden paikoista. Kyselyn pohjalta valitaan budjettiin sopivat ja toteuttamiskelpoiset paikat. Ylläpitokustannukset lisätään yhdyskuntasuunnittelun kunnossapitourakkaan.

Budjetti: 10 000 euroa.

Teema: Korkalovaaran asuinalueen kehittäminen.

Osallistuvan tahot: Kaupungin yhdyskuntasuunnittelun yksikkö, osallisuupalvelut, korkalovaaralaiset ja Korkalovaaran asukasyhdistys.

Toteutusaikataulu: Ehdotusten kerääminen asukkailta alkuvuodesta 2023. Vastausten läpikäynti ja toteutukseen valittavien kohteiden suunnittelu keväällä 2023. Penkkien ja roska-astioiden asennus kesällä 2023.

Siirry äänestämään
Ehdotus 7

Frisbeegolfrata Mäntyvaaraan

Rakennetaan kaupungin ja lajin harrastajien kanssa yhteistyössä frisbeegolfrata Mäntyvaaraan. Radan tarkempi sijainti, pituus ja väylät suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Frisbeegolf on matalan kynnyksen harrastus, joka edistää erityisesti nuorten liikkumista ja tukee samalla myös mielenterveyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Nykyiset radat ovat liian kaukana Korkalovaarasta ja käytössä olevat radat ovat valmiiksi ruuhkaisia. Uusi rata Mäntyvaarassa mahdollistaisi lajin harrastamisen monelle.

Budjetti: 15 000 euroa.

Teema: Korkalovaaran asuinalueen kehittäminen sekä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen.

Osallistuvat tahot: Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut ja tekniset palvelut, paikalliset lajiseurat ja lajin harastajat, Korkalovaaran asukkaat - erityisesti nuoret.

Toteutusaikataulu: Yhteiset kehittämisillat ja projektin tarkempi suunnittelu kevään 2023 aikana. Varsinaiset rakennustyöt kesäälä 2023.

Siirry äänestämään
Ehdotus 8

Aloittelijoiden hyppylinja Bikeparkiin

Rakennetaan Korkalovaarassa sijaitsevaan Roketrailin Bikeparkiin aloittelijaystävällinen hyppylinja. Hyppylinja kannustaa kaikenikäisiä ja kaiken tasoisia liikkujia kokeilemaan lajia. Samalla parannetaan alueen viihtyvyyttä ja jatketaan takoovoimin tehtyjen reittien rakentamista. Otetaan suunnitteluun mukaan paikalliset järjestötoimijat, alueen asukkaat ja lajin harrastajat.

Budjetti: 3000 euroa.

Teema: Korkalovaaran asuinalueen kehittäminen sekä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen.

Osallistuvat tahot: Roketrail Bikepark ry, Korkalovaaran asukkaat, Rovaniemen kaupunki.

Toteutusaikataulu: Yhteinen kehittämisilta keväällä 2023. Varsinainen hyppylinjan rakentaminen kesän 2023 aikana.

Siirry äänestämään
Näin osallistuva budjetointi etenee

Osallistuva budjetointi alkoi toukokuussa 2022 avoimella ideakyselyllä. Kyselyyn saatiin 64 vastausta, jotka sisälsivät useita ehdotuksia määrärahan käytöstä. Ideointivaiheen tuloksista muodostettiin yhteensä 40 ehdotusta. Ehdotukset käytiin läpi ja niitä jatkotyöstettiin kuntalaisten ja kaupungin työntekijöiden yhteisissä työpajoissa elo-syyskuussa. Työpajojen tuloksena muodostui kahdeksan ehdotusta, joista kuntalaiset pääsevät äänestämään suosikkinsa 15.9. - 9.10.2022. 

Äänestyksen voittajat viedään osaksi Rovaniemen kaupungin vuoden 2023 talousarviota. Voittajateot toteutetaan vuoden 2023 aikana kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistyöllä.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ovat: ideointi, yhteiskehittäminen, äänestys ja toteutus.