Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutukseen vuonna 2023

Osallistuvan budjetoinnin äänestysvaihe oli käynnissä 9.10.2022 saakka. Äänestyksessä kuntalaiset pääsivät valitsemaan kahdeksasta ehdotuksesta ne, jotka tulisi toteuttaa vuoden 2023 aikana. Jokaiselle ehdotukselle oli valmisteltu budjetti ja tekoja sai valita yhteensä 30 000 euron edestä.

Eniten ääniä saivat frisbeegolfrata Mäntyvaaraan ja toiminnallinen puisto Korkalovaaraan. Äänestysvaiheessa annettiin yhteensä 1879 ääntä.

Äänestäminen tapahtui avoimen verkkokyselyn kautta. Lisäksi äänestäminen oli mahdollista Korkalovaaran kirjastossa. Äänestysvaihe oli suunnattu erityisesti rovaniemeläisille lapsille ja nuorille sekä Korkalovaaran asukkaille. Kaikki kuntalaiset saivat kuitenkin vastata kyselyyn.

Äänestyksen tulokset viedään osaksi kaupungin talousarviota ja eniten ääniä saaneet teot toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Ehdotus 5

Toiminnallinen puisto Korkalovaaraan

Rakennetaan toiminnallinen puisto Korkalovaaraan. Puistoon hankintaan liikunta- ja kuntoiluvälineitä. Puisto voisi sisältää myös ympäristötaidetta. Aktiviteettipaikkoja tarvitaan lisää, sillä niitä on tällä hetkellä Korkalovaarassa vähän ja vanhat liikuntapaikat ovat huonokuntoisia. Puisto parantaisi ympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja houkuttelevuutta. Se lisää yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikenikäisille.

Budjetti: 15 000 euroa.

Teema: Korkalovaaran asuinalueen kehittäminen sekä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen.

Osallistuvat tahot: Kaupungin tekniset palvelut ja liikuntapalvelut, Korkalovaaran asukasyhdistys ja asukkaat.

Toteutusaikataulu: Hankkeen tarkempi suunnittelu keväällä 2023, toteutus kesä/syksy 2023.

Ehdotus 7

Frisbeegolfrata Mäntyvaaraan

Rakennetaan kaupungin ja lajin harrastajien kanssa yhteistyössä frisbeegolfrata Mäntyvaaraan. Radan tarkempi sijainti, pituus ja väylät suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Frisbeegolf on matalan kynnyksen harrastus, joka edistää erityisesti nuorten liikkumista ja tukee samalla myös mielenterveyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Nykyiset radat ovat liian kaukana Korkalovaarasta ja käytössä olevat radat ovat valmiiksi ruuhkaisia. Uusi rata Mäntyvaarassa mahdollistaisi lajin harrastamisen monelle.

Budjetti: 15 000 euroa.

Teema: Korkalovaaran asuinalueen kehittäminen sekä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen.

Osallistuvat tahot: Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut ja tekniset palvelut, paikalliset lajiseurat ja lajin harastajat, Korkalovaaran asukkaat - erityisesti nuoret.

Toteutusaikataulu: Yhteiset kehittämisillat ja projektin tarkempi suunnittelu kevään 2023 aikana. Varsinaiset rakennustyöt kesällä 2023.

Näin osallistuva budjetointi etenee

Osallistuva budjetointi alkoi toukokuussa 2022 avoimella ideakyselyllä. Kyselyyn saatiin 64 vastausta, jotka sisälsivät useita ehdotuksia määrärahan käytöstä. Ideointivaiheen tuloksista muodostettiin yhteensä 40 ehdotusta. Ehdotukset käytiin läpi ja niitä jatkotyöstettiin kuntalaisten ja kaupungin työntekijöiden yhteisissä työpajoissa elo-syyskuussa. Työpajojen tuloksena muodostui kahdeksan ehdotusta, joista kuntalaiset pääsivät äänestämään suosikkinsa 15.9. - 9.10.2022.

Äänestyksen voittajat 1) Firsbeegolfrata Mäntyvaaraan ja 2) toiminnallinen puisto Korkalovaaraan vietiin osaksi Rovaniemen kaupungin vuoden 2023 talousarviota ja valtuusto korotti käytettävissä olevan määrärahan 60 000 euroon. Voittajateot toteutetaan vuoden 2023 aikana kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistyöllä.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ovat: ideointi, yhteiskehittäminen, äänestys ja toteutus.