Millaista apua Varhainen avoin yhteistoiminta voi tarjota?

Mietikö, miten saisit kaikki mukaan keskusteluun? Asia olisi otettava puheeksi, mutta et ole varma miten. Olisiko nyt oikea aika käynnistää keskustelu?

Varhainen Avoin Yhteistoiminta tarjoaa apua erilaisten palaverien ja tilaisuuksien vuoropuhelun vetämiseen. Verkostokonsultit huolehtivat keskustelun kulusta ja etenemisestä sekä asiakas- että työyhteisöpalavereissa, ottamatta kantaa asiasisältöihin. Toiminta on vaitiolovelvollista ja sitä voivat käyttää niin Rovaniemen kaupungin työyksiköt kuin myös kaupungin palveluiden asiakkaat.

Varhaisen avoimen yhteistoiminnan malli

 • vahvistaa kaikkien osallistujien kuulluksi tulemista
 • tukee yhteisten ymmärryksen muodostumista
 • luo aitoja osallisuuden kokemuksia

Varhainen avoin yhteistoiminta_keskustelu.jpg

Ulkopuolinen vuoropuhelun vetäjä voi

 • auttaa löytämään yhteisymmärrystä asiakas- ja työpalavereissa
 • tuoda palavereihin osallistumista aktivoivia toimintatapoja
 • edistää työhyvinvointia ja kuormittavien tilanteiden käsittelyä
 • auttaa osallistamaan asiakkaasi palvelujen kehittämiseen
 • luoda keinoja esim. kodin ja koulun väliseen vuorovaikutukseen tai kiusaamistapausten selvittelyyn

 

Tarpeesta ratkaisuihin

Tarve ulkopuoliselle vetäjälle voi syntyä uudessa tai muuten epäselvässä tilanteessa. Dialogisten menetelmien kautta saadaan kaikkien asianosaisten näkökulmat mukaan keskusteluun tasavertaisesti.

Verkostokonsulttien mukana olosta on hyötyä erityisesti silloin, kun asiaan on olemassa useampia näkökulmia, eikä yhteistä näkemystä ole vielä muodostunut. Tällaisissa tilanteissa ulkopuolinen vetäjä luo turvalliset puitteet asioiden käsittelylle ratkaisukeskeisellä työotteella.

Asiakaspalavereiden lisäksi menetelmät soveltuvat työyhteisöjen muutos- ja kehittämistyöpajoihin, työhyvinvoinnin tukemiseksi sekä koulun palavereihin.

Jos kaipaat kanssa-ajattelijaa verkostokonsultin tilaamiseen, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä kaupungin verkostokoordinaattoriin.

 

Toimi näin:

 1. Tunnista tarve. Tarve ulkopuoliselle vetäjälle voi herätä, kun asiassa on useampia näkökulmia, eikä yhteistä näkemustä ole vielä muodostunut.
 2. Ota yhteyttä kaupungin verkostokoordinaattoriin. Voit soittaa tai lähettää sähköpostia vaikka et ole vielä varma, miten on hyvä edetä. Yhteydenotot ovat aina luottamuksellisia.
 3. Pidetään yhdessä asuunnittelupalaveri. Tilaaja määrittelee sisällön ja tavoitteet tilaisuudelle. Verkostokoordinaattorin kanssa laaditaan runko ja aikataulutus.

 

Nimi Kuvaus
Varhaisen avoimen yhteistoiminnan esite. (1,98 MB) Tässä esitteessä kerrotaan, miten varhaisen avoimen yhteistoiminnan malli toimii.
Kysy lisää!
Honkanen Riitta
Verkostokoordinaattori
phone0163226009
phone0505917395