Aiheeseen liittyviä uutisia

Tietoa kaupunginhallituksesta
Rovaniemen  kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Nykyinen toimikausi alkoi 1.6.2019 ja kestää 31.5.2021 asti.  Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus. 

Kaupunginhallituksen kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta kaupunginhallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia.

Rovaniemen kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty hallinto- ja johtosäännössä. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat valmistelevat ja esittelevät kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus. 

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Toimikausi 1.6.2019 - 31.5.2021

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue

Liisa Ansala, pj. Kaisu Huhtalo Keskusta

Maria-Riitta Mällinen, 1. vpj. Terhi Heikkilä SDP

Juhani Juuruspolvi, 2. vpj. Petteri Pohja Kokoomus

Hannu Ovaskainen Heikki Luiro Keskusta

Sanna Karhu Hilpi Ahola Keskusta

Maarit Simoska Mari Jolanki Keskusta

Harri Rapo Reino Rissanen SDP

Päivi Alaoja Sanna Luoma Kokoomus

Matti Henttunen, PS (29.4.2020) Mika Kansanniva, Kokoomus 

Kalervo Björkbacka Timo Tolonen PS

Esko-Juhani Tennilä Jaakko Portti Vasemmistoliitto

 

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja sihteerinä kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen.

Rovaniemen kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosääntö kokonaisuudessaan on luettavissa oheisessa liitteessä. Poikkeusoloina noudatetaan poikkeusolojen johtosääntöä, joka on ladattavissa liitteenä.