Tietoa kaupunginhallituksesta
Rovaniemen kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus. 

Kaupunginhallituksen kokouksia ei voi yleisö seurata, mutta kaupunginhallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia.

Rovaniemen kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa, käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus. 

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Toimikausi 1.7.2023 - 31.5.2025

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue

Susanna Junttila, pj. Raija Kerätär  Keskusta

Mikkel Näkkäläjärvi, 1. vpj. Kimmo Niukkanen SDP

Päivi Alaoja, 2. vpj. Elina Kuula Kokoomus

Reijo Jylhä Marko Ruohomäki  Kokoomus

Tuomas Koskiniemi Jani Ylipahkala  PS

Timo Tolonen Matti Henttunen PS

Maria-Riitta Mällinen Terhi Heikkilä  SDP

Päivi Alanne-Kunnari Mari Jolanki  Keskusta

Mari Ikonen Matti Huutola  VAS

Miikka Keränen Ella Keski-Panula  Vihreät

Riku Tapio Heikki Luiro  Keskusta

 

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja sihteerinä kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujala.

Rovaniemen kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosääntö kokonaisuudessaan on luettavissa oheisessa liitteessä.