Tietoa kaupunginhallituksesta
Rovaniemen kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus. 

Kaupunginhallituksen kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta kaupunginhallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia.

Rovaniemen kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa, käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus. 

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Toimikausi 9.8.2021 - 31.5.2023

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue

Susanna Junttila, pj. Raija Kerätär  Keskusta

Eemeli Kajula, 1. vpj. Kimmo Niukkanen SDP

Päivi Alaoja, 2. vpj. Elina Kuula Kokoomus

Terhi Heikkilä Maria-Riitta Mällinen SDP

Reijo Jylhä Marko Ruohomäki  Kokoomus

Miikka Keränen Ella Keski-Panula Vihreät

Päivi Alanne-Kunnari Mari Jolanki Keskusta

Henri Ramberg Matti Huutola Vasemmistoliitto

Sara Seppänen Jani Ylipahkala PS 

Riku Tapio Heikki Luiro Keskusta

Timo Tolonen Matti Henttunen PS

 

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja sihteerinä kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujala.

Rovaniemen kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosääntö kokonaisuudessaan on luettavissa oheisessa liitteessä.