Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös palvelukeskuksille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen sekä osavuosiraportoinnin avulla.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Kaupunginvaltuustossa on 51 jäsentä. Puolueella tai vaaliliitolla on vaalituloksen mukainen määrä puoluekohtaisia varajäseniä.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Puheenjohtajat:

Autto Heikki, pj. Kok.
Lakkala Pertti, 1. vpj.
Kesk.
Eemeli Kajula, 2. vpj. SDP
Henri Ramberg, 3. vpj. VAS

Jäsenet:

Alanne-Kunnari Päivi Kesk.
Alaoja Päivi   Kok.
Alariesto Heidi  Kesk.
Aula Jukka  Kesk.
Autto Heikki Kok.
Björkbacka Joni   PS
Björkbacka Kalervo PS
Heikkilä Terhi SDP
Henttunen Matti PS
Hokkanen Riitta-Maija KD
Huhmarniemi Maria Vihr.
Holm Elina  SDP
Huhtalo Kaisu Kesk.
Huutola Matti  Vas.
Ikonen Mari Vas.
Jaatinen Petri Kok.
Jolanki Mari Kesk.
Jylhä Reijo   Kok.
Kajula Eemeli SDP
Keränen Miikka  Vihr.
Kerätär Raija Kesk.
Keski-Panula Ella  Vihr.
Korteniemi Elina  Kesk.
Koskiniemi Tuomas  PS
Kuula Elina  Kok.
Lakkala Pertti Kesk.
Lampela Jouko PS
Liinamaa Riitta SDP
Lohi Markus Kesk.
Luiro Heikki Kesk.
Luoma Sanna Kok.
Mikkola Juha-Pekka  PS
Mustonen Reetta Kok.
Mällinen Maria-Riitta SDP
Niukkanen Kimmo SDP
Ojala-Niemelä Johanna SDP
Outila Tiina Vas.
Ovaskainen Hannu PS
Pohja Petteri Kok.
Puuronen Vesa Vas.
Ramberg Henri Vas.
Rapo Harri SDP
Rundgren Marjo SDP
Ruohomäki Marko Kok.
Seppänen Sara PS
Tapio Riku Kesk.
Tarvainen Laura Vihr.
Tolonen Timo PS
Viitala Susanna Kesk.
Yeasmin Nafisa  Kok.
Ylipahkala Jani PS

Rovaniemen kaupunginvaltuuston toimikausi on 1.8.2021 - 31.5.2025. Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 51.

Valtuuston jäsenten poliittinen jakauma vaalituloksen mukaan on seuraava: 

 • Suomen Keskusta (Kesk.) 13 paikkaa + Suomen Kristillisdemokraattinen puolue (KD) 1 paikkaa (yhteensä 14 paikkaa, vaaliliitto)
 • Kansallinen Kokoomus (Kok.) 10 paikkaa
 • Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP) 9 paikkaa
 • Perussuomalaiset (PS) 8 paikkaa
 • Vasemmistoliitto (Vas.) 5 paikkaa
 • Vihreä liitto (Vihr.) 4 paikkaa
 • Rovaniemen muutos (RoMu) 1 paikkaa
 • Ilman valtuustoryhmää 1 valtuutettu.

Valtuustoryhmissä tapahtuneet muutokset valtuustokauden aikana:

 

 • yksi valtuutettu siirtyi Keskustan valtuustoryhmästä Perussuomalaisten valtuustoryhmään (9.8.2021).
 • yksi valtuutettu perusti uuden valtuustoryhmän ja siirtyi Perussuomalaisten valtuustoryhmästä uuteen (10.4.2022)
 • yksi valtuutettu erotettiin Perussuomalaisten valtuustoryhmästä (27.4.2023)

 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuusto kokoontuu 9.8.2021 alkaen väliaikaisesti osoitteessa Kairatie 75. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla. Ennakkotiedote valtuuston päätöksistä lähetetään sähköpostilla tiedotusvälineille välittömästi kokouksen päätyttyä ja tiedote julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.

Valtuustolle voidaan järjestää ennen valtuuston kokousta ennalta ilmoitettuna aikana selostustilaisuus, jossa annetaan tietoja ja selvityksiä valtuuston kokouksessa käsiteltävistä asioista, ja jossa valtuutetut voivat tehdä asiaan liittyviä kysymyksiä. Selostustilaisuus ei saa kestää kahta tuntia kauempaa. Puheenjohtajana selostustilaisuudessa toimii valtuuston puheenjohtaja. Tilaisuudet ovat avoinna yleisölle. Tilaisuudet pidetään valtuuston kokousta edeltävänä torstaina klo 16.00-18.00.

Valtuustoryhmillä on oikeus tehdä ajankohtaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä kaupunginhallitukselle tai johtaville viranhaltijoille. Kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti kaupunginkirjaamoon osoitettuna valtuuston puheenjohtajalle valtuuston kokousta edeltävänä perjantaina. Kaupunginhallituksen tai viranhaltijoiden tulee vastata kysymyksiin valtuuston kokouksessa varsinaisten asioiden ja valtuustoaloitteiden esittämisen jälkeen.

 

Tasa-arvolain 4 a § (15.4.2005/232):
”Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyötyhmän tehtävänä on seurata Rovaniemen kaupungin henkilöstön tasa-arvon tilaa yleensä ja erityisesti
toimenpiteiden vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä tehdä tarvittavia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Puolet työryhmän jäsenistä edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä. Puolet jäsenistä on naisia ja puolet miehiä.