Tarkastuslautakunnan asioiden esittelijänä toimii lautakunnan alaisuudessa työskentelevät tarkastuspäällikkö ja valmistelijana kaupunkitarkastaja.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on edistää kaupunginvaltuuston hyväksymien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Keskeinen arvioinnin kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kunnan hallintoa ja taloutta ja joka konsernijohdon kokoonpanossa vastaa konserniyhteisöihin kohdistuvasta omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta.

Tarkastuslautakunta arvioi toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi edistää arvovalintojen tekemistä. Valtuuston asettamissa tavoitteissa edistymistä arvioidaan antamalla kaupunginvaltuustolle arviointikertomus käsiteltäväksi tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta vastaa myös hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelusta valtuustolle. Tilintarkastusasioista vastaa kuitenkin valtuuston valitsema tilintarkastaja.

Vuoden 2017 kesäkuusta lähtien tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuusasioiden valmistelusta ja valvonnasta valtuustolle.

Tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle arviointikertomuksen ohella erillisillä raporteilla, jotka se voi vuoden kuluessa esittää tarpeellisiksi katsomistaan asioista. Arviointikertomus ja -raportit julkaistaan lautakunnan päätöksen jälkeen tällä sivulla. Arviointikertomus ja -raportit esitellään valtuustoinfossa.

Tarkastuslautakunnan kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta lautakunnan päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia.

Lisätietoa

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Sanna Luoma

sanna.luoma@rovaniemi.fi

Kotimäki Jari
Tarkastuspäällikkö
phone0163226006
phone0503151498
Kataja Juuso
kaupunkitarkastaja
phone0406342415

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Sanna Luoma, pj Juhani Juuruspolvi
Markus Lohi, vpj Rauno Rantaniemi
Riitta-Maija Hokkanen Kaisu Huhtalo
Petri Keihäskoski Reetta Mustonen
Liisa Helin Meeri Vaarala
Antti Väänänen Timo Lappalainen
Tarja Suopajärvi Maria Huhmarniemi
Jarmo Huhtala Ville Vuorjoki
Seija Karvo Anitta Ylitörmänen

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki ja valmistelijana vs. kaupunkitarkastaja Juuso Kataja.

Nimi
Arviointistrategia.ppt (1,3 MB)