Tarkastuslautakunnan asioiden esittelijänä toimii lautakunnan alaisuudessa työskentelevät tarkastuspäällikkö ja valmistelijana kaupunkitarkastaja.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on edistää kaupunginvaltuuston hyväksymien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Keskeinen arvioinnin kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kunnan hallintoa ja taloutta ja joka konsernijohdon kokoonpanossa vastaa konserniyhteisöihin kohdistuvasta omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta.

Tarkastuslautakunta arvioi toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi edistää arvovalintojen tekemistä. Valtuuston asettamissa tavoitteissa edistymistä arvioidaan antamalla kaupunginvaltuustolle arviointikertomus käsiteltäväksi tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta vastaa myös hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelusta valtuustolle. Tilintarkastusasioista vastaa kuitenkin valtuuston valitsema tilintarkastaja.

Vuoden 2017 kesäkuusta lähtien tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuusasioiden valmistelusta ja valvonnasta valtuustolle.

Tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle arviointikertomuksen ohella erillisillä raporteilla, jotka se voi vuoden kuluessa esittää tarpeellisiksi katsomistaan asioista. Arviointikertomus ja -raportit julkaistaan lautakunnan päätöksen jälkeen tällä sivulla. Arviointikertomus ja -raportit esitellään valtuustoinfossa.

Tarkastuslautakunnan kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta lautakunnan päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Sanna Luoma, pj Juhani Juuruspolvi
Markus Lohi, vpj Pekka Lehto
Riitta-Maija Hokkanen Krista Heikkinen
Petri Keihäskoski Reetta Mustonen
Anne Hakkarainen Taina Borisov
Vesa Ylinampa Ari Paldan
Elina Holm Meeri Vaarala
Antti Väänänen Timo Lappalainen
Maria Huhmarniemi Maarit Simoska
Jarmo Huhtala Ville Vuorjoki
Seija Karvo Heidi Alariesto

Esittelijä
Kataja Juuso
Tarkastuspäällikkö
phone0406342415
Valmistelija ja pöytäkirjanpitäjä
Pyörälä Maiju
kaupunkitarkastaja
phone0405159182