Lauta- ja johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallintosäännössä. Lauta- ja johtokuntien  jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lauta- ja johtokunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa.

Luottamushenkilöorganisaatio 2020