Elinvoimalautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (22.8.2014/682) 13 a luvun mukaisena hulevesiviranomaisena. Elinvoimalautakunnalle kuuluu myös omistajaohjaustehtäviä.

Elinvoimalautakunta toimii liikennepalvelulaissa määriteltynä tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Rovaniemen kaupungin alueella, ja vastaa EU:n palvelusopimusasetuksessa (PSA) ja liikennepalvelulaissa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyistä tehtävistä joukkoliikenteen osalta.

Elinvoimalautakunta vastaa:

  • Maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista
  • Yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista
  • Paikkatieto- ja tonttipalveluista
  • Elinkeino- ja yrityspalveluista
  • Kansainvälisistä palveluista
  • Maaseudun ja kylien kehittämispalveluista
  • Työllisyyspalveluista
  • Toimialaansa liittyvistä hankkeista

Elinvoimalautakunnan tehtävät on määritelty tarkemmin Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 1.1.2020 pykälässä 34.

Elinvoimalautakunnan jätehuoltojaoston ja kylien kehittämisjaoston tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 35 ja 36 pykälissä.

Elinvoimalautakunnan kokoonpano 2020 – 5/2021

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue

Petteri Pohja, Pj. Veli-Matti Kilpimaa Kok.

Kaisu Huhtalo, Vpj. Jaana Kupulisoja Kesk.

Heikki Poranen Kari Tuominen Kok.

Katja Lindholm Miia Merkku Kok.

Anna-Maria Alaluusua Päivi Alanne-Kunnari Kesk.

Aarne Jänkälä Jukka Sirviö Kesk.

Lauri Ylipaavalniemi Ari Karvo Kesk.

Mikko Lempiäinen Hannu Puhalainen SDP

 Minna Muukkonen Milla Asikainen SDP

 Marianna Mölläri Anu Yrjänheikki PerusS

 Jaakko Portti Jaakko Soppela Vas.

 Kaupunginhallituksen edustaja:

Hannu Ovaskainen Maarit Simoska

Nuorisovaltuuston edustaja:

Miikka Pihlaja Jere Polvela

Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Ota yhteyttä

Kaupungin asiakaspalvelut Osviitta

Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelut Osviitasta saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Osviitan kesäaukioloajat 7.6. - 1.8.2021
Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot