Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan henkilöstö- ja nimitysjaoston tehtävänä on

 1. valmistella kaupunginhallitukselle jäsenten ja jäsenehdokkaiden valinnat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin;
2. tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
3. laatia esitys palkkiosäännöksi;
4. valmistella yhtiökokousedustajien sekä yhdistysten kokousten edustajien valinnat kaupunginhallitukselle;
5. hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma;
6. antaa tarvittaessa virka- ja työehtosopimusten yleiset tulkintaohjeet;
7. päättää palkkausjärjestelmien kuvauksesta;
8. seurata ja edistää henkilöstöpolitiikan ja strategisten tavoitteiden toteutumista, henkilöstön saatavuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa.

 Valtuusto antaa konserniohjeessa kuntalain säännöksiä täydentävät ohjeet tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämiskäytännöistä.

 

Henkilöstö- ja nimitysjaoston jäsenet ja varajäsenet, toimikausi 16.8.2021 - 30.6.2023   

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

 Pj. Terhi Heikkilä  Maria-Riitta Mällinen

Vpj. Raija Kerätär Päivi Alanne-Kunnari

J Päivi Alaoja  Reijo Jylhä

J Timo Tolonen Matti Henttunen

J Miikka Keränen Ella Keski-Panula

J Henri Ramberg Matti Huutola

 

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Nimitysjaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja sihteerinä kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen.


Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lue lisää