Hallintosäännön 31 §:n mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä (HYTE) kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia seuraavista näkökulmista:

  1. yhteensovittaa ja seurata koko kaupunkikonsernin osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia linjauksia sekä raportoida niistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle
  2. yhteensovittaa ja seurata hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien päätösten ennakkovaikutusten arviointia
  3. tehdä yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa
  4. toimia ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä ja valmistella yhteistyössä toimialojen kanssa ehkäisevän päihdetyön suunnitelman osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa
  5. toimia maahanmuuttoon liittyvissä asioissa vastaavana toimielimenä
  6. vastata hyvinvointikertomuksen valmistelusta
  7. toimia läheisessä yhteistyössä hyvinvointiryhmän kanssa
  8. seurata työllisyyden hoidon vaikuttavuutta kaupungissa

HYTE-jaoston jäsenet ja varajäsenet, toimikausi 28.1.2020 - 31.5.2021   

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Sanna Karhu, Pj. Kaisu Huhtalo

Hilkka Kotila-Martti, Vpj. Elina Holm

Anitta Ylitörmänen Sari Laatikainen

Riku Tapio Ari Karvo

Rauno Rantaniemi Tapio Pyörälä

Jutta Aartola Leena Jääskeläinen

Heikki Poranen Tero Marttinen

Kimmo Sihvola Pekka Saarinen

Eini Tennilä Saara Hartzell

Marianna Mölläri Anu Yrjänheikki

Leif Wilenius Mikkel Näkkäläjärvi

 

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Nuorisovaltuuston edustaja:

Taru Tenhunen  Aada Oinas

 

HYTE-jaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja sihteerinä hallintosihteeri Nea Mustonen.

Ota yhteyttä

Kaupungin asiakaspalvelut Osviitta

Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelut Osviitasta saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Osviitan kesäaukioloajat 7.6. - 1.8.2021
Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot