Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 31 §:n mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä (HYTE) kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia seuraavista näkökulmista:

  1. yhteensovittaa ja seurata koko kaupunkikonsernin osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia linjauksia sekä raportoida niistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle;
  2. yhteensovittaa ja seurata hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien päätösten ennakkovaikutusten arviointia;
  3. tehdä yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa;
  4. toimia ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä ja valmistella yhteistyössä toimialojen kanssa ehkäisevän päihdetyön suunnitelman osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa;
  5. toimia maahanmuuttoon liittyvissä asioissa vastaavana toimielimenä;
  6. vastata hyvinvointikertomuksen valmistelusta;
  7. toimia läheisessä yhteistyössä hyvinvointiryhmän kanssa;
  8. seurata työllisyyden hoidon vaikuttavuutta kaupungissa.

HYTE-jaoston jäsenet ja varajäsenet, toimikausi 16.8.2021 - 31.5.2023   

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Raija Kerätär, pj. Päivi Alanne-Kunnari

Mika Hyväri, vpj. Miika Keski-Luoma

Riikka Putkivaara Miila Lumijärvi

Hannu Uimaniemi Vili Korhonen

Henna Rinta-Säntti Saara Autto

Sara Seppänen Pirita Nenonen

Timo Tolonen Jani Ylipahkala

Pirjo Kairakari Tiina Molkoselkä

Liisa Hallikainen Sanna Pettersson

Jaakko Lukkarila Jyri Ruutu

Mikko Lempiäinen Kim Kreus

 

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Nuorisovaltuuston edustaja:

 Jere Polvela Sonja Rosenqvist

 

HYTE-jaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja sihteerinä johdon assistentti Nea Mustonen.

Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

helatorstai (suljettu) (9.5.2024)

Kaikki tiedot