Esittelijä:

Mirja Kangas
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikkö
p. 016 322 4071
p. 040 660 9720
mirja.kangas@rovaniemi.fi

Sihteeri:

Päivi Alaraudanjoki
Johdon assistentti
p. 016 322 6665
p. 040- 527 9558
paivi.alaraudanjoki@rovaniemi.fi

Kokoonpano:

Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
 Tuomas Koskiniemi pj.
 Petri Perttunen
 Kimmo Niukkanen vpj.  Erkki Virtanen
 Päivi Alanne-Kunnari  Ella Keski-Panula
 Asko Peuraniemi  Tuulikki Keskitalo
 Elina Korteniemi  Jonna Parviainen
Perusturvalautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on yksilöasioiden jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.