Esittelijä:

Kaisa-Maria Rantajärvi
Perhe- ja sosiaalipalveluiden vs. palvelualuepäällikkö
p. 016 322 6035
p. 040 677 1162
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Sihteeri:

Liisa Helin
Suunnittelija
p. 040-678 4958
liisa.helin@rovaniemi.fi

Kokoonpano:

Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
 Tuomas Koskiniemi pj.
 Petri Perttunen
 Kimmo Niukkanen vpj.  Erkki Virtanen
 Päivi Alanne-Kunnari  Ella Keski-Panula
 Asko Peuraniemi  Tuulikki Keskitalo
 Elina Korteniemi  Jonna Parviainen
Perusturvalautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on yksilöasioiden jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.