Hyvinvointilautakunta vastaa vapaa-ajan palveluiden järjestämisestä.

Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Yleisistä tehtävistä ja toimivallasta on voimassa, mitä 31 §:ssä määrätään.

Hyvinvointilautakunta vastaa:
1. yleisistä kulttuuripalveluista;
2. kirjastopalveluista;
3. museopalveluista;
4. orkesteripalveluista;
5. liikuntapalveluista;
6. nuorisotyönpalveluista;
7. muista hyvinvointipalveluista ja vapaa-ajan palveluista, jotka on erikseen päätetty tai laissa säädetty kunnan järjestämisvastuulle.

Hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluu kirjastopalvelun järjestäminen kirjastolain mukaisesti. Rovaniemen kaupunginkirjastolla on lisäksi Alueellinen kehittämistehtävä (AKE Rovaniemi). Lisäksi Rovaniemen kaupunginkirjastolla on erityinen tehtävä Suomen saamenkielisen kirjaston ylläpitäjänä. Molempia erityistehtäviä hoidetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitulla tavalla. 

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue

Kimmo Niukkanen, Pj. Jussi Nikula SDP

Ella Keski-Panula, Vpj. Maija Haase Vihreät

Ari Paldan Pertti Sääskilahti PS 

Petri Perttunen Markus Romakkaniemi PS

Minna Muukkonen Pirjo Kairakari   SDP

Tanja Sotaniemi              Tuulikki Keskitalo KOK

Asko Peuraniemi Mika Kansanniva KOK

Jonna Parviainen Henna Kuivila  VAS

Elina Korteniemi Hilda Simpanen               KESK

Maarit Simoska Heidi Alatalo  KESK

Erkki Virtanen Tri Nguyen KESK

 Kaupunginhallituksen edustaja:

Reijo Jylhä Päivi Alaoja KESK

Nuorisovaltuuston edustaja:

Veera Nivunkijärvi Eva Leutola Diaz

Vanhusneuvoston edustaja: 

Elli Laajala       Saara Hartzell

Vammaisneuvoston edustaja:

Ari Geselle      Pertti Ollonen

Esittelijä
Tervo Merja
Palvelualuepäällikkö
phone0163226550
phone0407365671
Pöytäkirjanpitäjä
Kaihua Soili
Hallinnon assistentti
phone0163228015
phone0400971733
Sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan sihteeri
Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lue lisää