Hyvinvointilautakunnan hallinnonalaan kuuluva lainsäädäntö:

 1. sosiaalihuoltolaki
 2. lastensuojelulaki
 3. laki kehitysvammaisten erityishuollosta
 4. päihdehuoltolaki
 5. isyyslaki
 6. laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
 7. laki lapsen elatuksesta
 8. laki toimeentulotuesta
 9. laki kuntouttavasta työtoiminnasta
 10. laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
 11. elatustukilaki
 12. laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
 13. kansanterveyslaki
 14. erikoissairaanhoitolaki
 15. mielenterveyslaki
 16. tartuntatautilaki
 17. lääkelaki
 18. laki yksityisestä terveydenhuollosta
 19. laki raskauden keskeyttämisestä
 20. steriloimislaki
 21. laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 22. laki kuolemansyyn selvittämisestä
 23. laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista
 24. laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
 25. laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
 26. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
 27. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
 28. laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
 29. laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä
 30. laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta
 31. laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta
 32. terveydenhuoltolaki
 33. laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
 34. laki kotoutumisen edistämisestä
 35. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
 36. laki omaishoidon tuesta
 37. perhehoitolaki
 38. laki toimeentulotuesta
 39. laki sosiaalisesta luototuksesta
 40. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
 41. laki vammaisetuuksista
 42. laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista
 43. laki yksityisistä sosiaalipalveluista
 44. laki terveydenhuollon valtakunnallisesta henkilörekisteristä
 45. laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
 46. laki sähköisestä lääkemääräyksestä
 47. laki terveyden edistämisen määrärahasta
 48. laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
 49. laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
 50. laki lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta
 51. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 52. laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Hyvinvointilautakunnan erityinen ratkaisuvalta:

Hyvinvointilautakunta

 • Ratkaisee kaupungille edellä  mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvallan edelleen delegoinnista.
 • Päättää yksilöasioiden jaoston tehtävistä ja ratkaisuvallasta
 • Päättää palvelusopimusten perusteeksi palveluverkosta valtuuston päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten sekä valtuuston hyväksymien keskeisten muutosten mukaisesti.
 • Antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavojen muutosten hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista.
Hyvinvointilautakunnan esittelijä
Lohtander Johanna
Palvelualuepäällikkö
phone0405861208
Hyvinvointilautakunnan sihteeri
Ylipieti Marika
Hallinnon assistentti
phone0163228420
phone0401850886

Hyvinvointilautakunnan kokoonpano, toimikausi 1.8.2021 - 31.5.2023 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue

Marjo Rundgren, Pj. Minna Muukkonen SDP

Ella Keski-Panula, Vpj. Maija Haase Vihreät

Tuomas Koskiniemi Ari Paldan PS

Petri Perttunen Hannu Ovaskainen PS

Kimmo Niukkanen Jussi  Nikula SDP

Tuulikki Keskitalo Tanja Sotaniemi              KOK

Asko Peuraniemi Mika Kansanniva KOK

Jonna Parviainen Henna Kuivila  VAS

Elina Korteniemi Sari Vanhatalo                KESK

Maarit Simoska Heidi Alatalo  KESK

Erkki Virtanen Tri Nguyen KESK

 Kaupunginhallituksen edustaja:

Päivi Alanne-Kunnari Riku Tapio KESK

Nuorisovaltuuston edustaja:

Saika Hasnat Jussa Posio 

Vanhusneuvoston edustaja: 

Elli Laajala       Saara Hartzell

Vammaisneuvoston edustaja:

Ari Geselle      Pertti Ollonen

 

Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Asiointipiste poikkeuksellisesti suljettu (suljettu) (5.12.2022)

Asiointipiste poikkeuksellisesti suljettu (suljettu) (23.12.2022)

Kaikki tiedot