Jätehuoltojaoston tehtävänä on linjata seudullista jätepolitiikkaa. Se vastaa ja päättää jätelain toimeenpanoon liittyvistä, sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm:

  1. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen tässä yhteydessä (91 §, 35.3 §)
  2. jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa (91.3 §)
  3. jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen (35 - 38 §)
  4. jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (142 §)
  5. kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta (42 §)
  6. jätetaksan hyväksyminen (79.3 §)
  7. jätemaksujen määrääminen, kohtuullistamisesta päättäminen ja muistutusten käsittely (81 §)
  8. jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §)
  9. muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset
  10. Jätehuoltojaoston on kuultava sopimuskuntiaan keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa kuten päätettäessä jätteenkuljetusjärjestelmästä, jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkaa määrättäessä ja jätehuoltomääräyksistä päätettäessä.

Jätehuoltojaoston tehtävänä on avustaa Napapiirin Residuum Oy:tä jätelain neuvonnassa.

Jätehuoltojaoston tehtävänä on hallinnoida yhteistyöalueen jätehuollon asiakasrekisteriä. Jätehuoltojaosto hankkii asiakasrekisteriä varten tarvittavat tiedot kunnilta ja muilta viranomaisilta jätelain mukaisen tiedonsaamisoikeuden perusteella.

Jätehuoltojaosto voi delegoida esittelijälle tai muulle viranhaltijalle oikeuden tehdä päätöksiä jaoston toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

-

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Rovaniemen kaupunki

Kaisu Anttila, pj.   Mikko Lempiäinen

Aarne Jänkälä, vpj.   Juha Kauhanen

Sari Vanhatalo       Miila Lumijärvi

Jani Ylipahkala              Anne Hakkarainen

Pekka Saarinen           Jyrki Saarenpää

 Ranuan kunta
Rauno Kelahaara   Jonna-Maria Laivamaa

 Pellon kunta
Tiina Paakki   Pekka Huusko

Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

helatorstai (suljettu) (9.5.2024)

Kaikki tiedot