Jätehuoltojaoston tehtävänä on linjata seudullista jätepolitiikkaa. Se vastaa ja päättää jätelain toimeenpanoon liittyvistä, sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm:

  1. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen tässä yhteydessä (91 §, 35.3 §)
  2. jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa (91.3 §)
  3. jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen (35 - 38 §)
  4. jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (142 §)
  5. kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta (42 §)
  6. jätetaksan hyväksyminen (79.3 §)
  7. jätemaksujen määrääminen, kohtuullistamisesta päättäminen ja muistutusten käsittely (81 §)
  8. jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §)
  9. muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset
  10. Jätehuoltojaoston on kuultava sopimuskuntiaan keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa kuten päätettäessä jätteenkuljetusjärjestelmästä, jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkaa määrättäessä ja jätehuoltomääräyksistä päätettäessä.

Jätehuoltojaoston tehtävänä on avustaa Napapiirin Residuum Oy:tä jätelain neuvonnassa.

Jätehuoltojaoston tehtävänä on hallinnoida yhteistyöalueen jätehuollon asiakasrekisteriä. Jätehuoltojaosto hankkii asiakasrekisteriä varten tarvittavat tiedot kunnilta ja muilta viranomaisilta jätelain mukaisen tiedonsaamisoikeuden perusteella.

Jätehuoltojaosto voi delegoida esittelijälle tai muulle viranhaltijalle oikeuden tehdä päätöksiä jaoston toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Ylinampa Jukka
Kaupungininsinööri
phone0163228037
phone0404835534

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Rovaniemen kaupunki

Jaakko Portti, pj. Jaakko Soppela

 Päivi Alaoja, vpj. Leena Jääskeläinen

 Aarne Jänkälä Lauri Ylipaavalniemi

 Anna-Maria Alaluusua Päivi Alanne-Kunnari

 Mikko Lempiäinen Hannu Puhalainen

 Ranuan kunta

 Viola Tarujärvi Rauno Kelahaara

 Pellon kunta

 Esa Mäki Leila Senbom

Ota yhteyttä

Kaupungin asiakaspalvelut Osviitta

Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelut Osviitasta saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Osviitan kesäaukioloajat 7.6. - 1.8.2021
Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot