Esittelijä:

Mirja Kangas
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikkö
p. 016 322 4071
p. 040 660 9720
mirja.kangas@rovaniemi.fi

Sihteeri:

Päivi Alaraudanjoki
Johdon assistentti
p. 016 322 6665
p. 040- 527 9558
paivi.alaraudanjoki@rovaniemi.fi

Kokoonpano:

Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
 Riitta-Maija Hokkanen pj.
 Pirita Nenonen
 Asko Peuraniemi vpj.  Sanna Luoma
 Henri Ramberg  Tapio Flinck
 Päivi Alanne-Kunnari  Erkki Virtanen
 Mikko Lindroos  Hilpi Ahola
Perusturvalautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on yksilöasioiden jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.