Sivistyslautakunnan tehtävänä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-ajanpalveluiden tuottaminen. Sivistyslautakunta antaa lausunnot vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä niiden muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueillaan.

Sivistyslautakunta vastaa: perusopetuslaista, lukiolaista, taiteen perusopetuslaista, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetusta laista, vapaasta sivistystyöstä annetusta laista sekä laista lasten varhaiskasvatuksesta ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, sekä ratkaisee kaupungille mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä.

Sivistyslautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien palvelujen järjestämisen ja tuottamisen perusteet ja kriteerit niin oman toimialansa osalta.

Sivistyslautakunnan esittelijä
Lassila Antti
Toimialajohtaja
phone0163226530
phone0405862075
Varaesittelijä
Varis Risto
Hallintopäällikkö
phone0163226053
phone0406507757
Pöytäkirjan pitäjä
Kaihua Soili
Hallinnon assistentti
phone0163228015
phone0400971733
Sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan sihteeri

 Sivistyslautakunnan kokoonpano 08/2021 - 05/2025

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue

Mari Jolanki, Pj. Elina Korteniemi Keskusta

Marjo Rundgren, Vpj. Kate Suopajärvi SDP

Antti Väänänen Jari Paldan  SDP

Heikki Lindroos Matti Pöykkö Keskusta

Riitta-Maija Hokkanen Krista Heikkinen KD+Keskusta

Pirita Nenonen Liisa Helin PerusS

Jaakko Raivio Petri Perttunen PerusS

Nafisa Yeasmin Evilla Lumme Kokoomus

Markku Kallinen Jukka Uimaniemi Kokoomus

Vesa Puuronen Kari Huhtanen    VAS

Laura Tarvainen Niina Oinas Vihreät

 Kaupunginhallituksen edustaja:

Timo Tolonen Maria-Riitta Mällinen 

Nuorisovaltuuston edustaja:

Jere Ollonen        Reetta Peltoniemi

Vammaisneuvoston edustaja

Sirpa Somby       Eveliina Johansson-Kivioja

Vanhusneuvoston edustaja

Kari Puolakka      Leif Wilenius

Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

(29.12.2023)
09:00 - 13:00

(suljettu) (22.12.2023)

Lue lisää