Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (22.8.2014/682) 13 a luvun mukaisena hulevesiviranomaisena. 

Tekninen lautakunta toimii liikennepalvelulaissa määriteltynä tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Rovaniemen kaupungin alueella, ja vastaa EU:n palvelusopimusasetuksessa (PSA) ja liikennepalvelulaissa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyistä tehtävistä joukkoliikenteen osalta.

Tekninen lautakunta vastaa:

  • Maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista
  • Yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista
  • Paikkatieto- ja tonttipalveluista
  • Toimialaansa liittyvistä hankkeista

Teknisen lautakunnan tehtävät on määritelty tarkemmin Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 1.9.2023 pykälässä 34.

Teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 35  pykälässä.

Teknisen lautakunnan kokoonpano 5/2025 saakka

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen  Puolue

Heikki Luiro, Pj Niko Niemisalo              KESK

Elina Kuula, Vpj Reetta Mustonen KOK

Kaisu Huhtalo Raija Kivilahti   KESK

Matti Pöykkö Aarne Jänkälä  KESK

Heikki Poranen  Pasi Pitkänen   KOK

Kaisu Anttila Pirjo Kairakari  SDP

Mikko Lempiäinen Jyrki Sutinen SDP

Anne Hakkarainen                                Taina Borisov            PS

Jani Ylipahkala       Kari Kangas                     PS

Ville Vuorjoki       Eero Perunka                    VAS

Tarja SuopajärvI       Päivi Lundvall            VIHREÄT

 Kaupunginhallituksen edustaja:

Mikkel Näkkäläjärvi Timo Tolonen

Nuorisovaltuuston edustaja:

Saara Körkkö  Jere Polvela

Vammaisneuvoston edustaja:

Jarno Saapunki Janne Siltanen

Vanhusneuvoston edustaja:

Timo Eskelinen Saara Hartzell

Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Onkalo Pertti
Vt. toimialajohtaja
phone0163228920
phone0405229184
Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lue lisää