Kaupunginhallituksen tilajaosto

 1. vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista rakennuksista ja toimitiloista sekä niiden rakennuttamisesta, ylläpidosta, peruskorjauksesta ja vuokrauksesta kaupungille ja edelleen kaupungin eri toimintojen käyttöön sekä edellä mainittujen tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta;
 2. tekee esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen hallinnasta ja jalostamisesta (kiinteistökehitys- ja myyntitehtävät);
 3. valvoo ja ohjaa tilapalvelukeskuksen toimintaa ja sitä, että kaikissa kaupungin toimitiloja koskevissa tilainvestointihankkeissa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää tilainvestointihankkeiden valmistelu- ja toteuttamisohjetta;
 4. vastaa tilahankkeiden hankesuunnittelusta ja toteuttamisesta, sekä teetättää toimialoille toimitilaratkaisujen hankesuunnitelmia;
 5. kehittää toimintamalleja elinkaarijohtamisen ja omaisuuden hallinnan tehostamiseksi;
 6. vastaa yli 5 miljoonan euron rakennus- ja tilahankintojen valmistelusta.


Tilajaosto päättää

 1. kaupungin tilahankinnoista 5 miljoonaan euroon saakka sekä muista tehtäväalueensa pitkävaikutteisista menoista. Yli 5 miljoonan euron rakennus- ja tilahankinnoista tarvitaan talousarvion määrärahapäätöksen lisäksi valtuuston periaatepäätös ennen hankinnan varsinaista toteuttamista;
 2. tilainvestointien toteuttamistavasta;
 3. tilapalvelukeskuksen työohjelmasta ja kustannusarviosta;
 4. hallinnassaan olevien rakennettujen kiinteistöjen sekä vuokramaalla olevien rakennusten ostamisesta, myymisestä ja muusta luovuttamisesta sekä päättää rajoista, joiden mukaan muut toimielimet ja viranhaltijat voivat päättää edellä mainituista toimista;
 5. käytöstä poistettujen rakennusten myymisestä;
 6. hallinnassaan olevien rakennettujen kiinteistöjen, rakennusten ja jälleen vuokrattavien toimitilahuoneistojen vuokrauksesta.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue

Päivi Alaoja, Pj. Elina Kuula Kokoomus

Tuomas Koskiniemi, Vpj.    Sara Seppänen PS

Eemeli Kajula Terhi Heikkilä SDP

Mari Jolanki   Pertti Lakkala    Keskusta

Päivi Alanne-Kunnari Heikki Luiro  Keskusta

Matti Huutola Henri Ramberg                               Vasemmistoliitto

Tilajaoston esittelijä
Varaesittelijä
Latvala Pekka
Tilapalvelupäällikkö
phone0163226029
phone0505698655
Sihteeri
-
Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lue lisää