Kuntalain 410/2015  § 28  mukaisesti vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksi-en varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto.
Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvosto on Rovaniemen kaupungin ja kaupungin alueella toimivien vammais- ja kansanterveystyön järjestöjen yhteistyöelin.  Neuvostossa on mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen, Rovaniemen ev.-lut. seurakunnan sekä Rovaniemen kaupungin edustajat.

Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta kuntalain (410/2015) § 28:n mukaisesti.

Kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että vammaisneuvosto saa riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioita ja voi osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestintä toteutetaan Rovaniemen kaupungin viestintästrategian (Kh 28.11.2016 § 485) mukaisesti painottaen oikea-aikaista, ymmärrettävää ja oikeellista tietoa.

Vammaisneuvoston tehtävät:

 • Vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.
 • Seuraa erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen, mkl. vammais- ja kuntoutuspalvelujen kehitystä ja täytäntöönpanoa.
 • Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.
 • Vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.
 • Edistää laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden yhteiskuntaosallisuutta ja yhdenvertaisuutta.
 • Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston ja vahvistaa sen toimintasäännön. Vammaisneuvoston toimintakausi on valtuustokausi.

Vammaisneuvostossa on 18 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (Kh 14.8.2017 § 395). Sähköpostit jäsenille etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Vammaisneuvosto 2017 - 2021 jäsenet

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Minna muukkonen, Pj. Tarja Hänninen

Jarno Saapunki, Vpj. Tuula Lautala

Jukka Siltanen Hannele Burtsov

Sirpa Somby Minna Puustinen

Pertti Ollonen Anneli Sundström

Pauli Niemelä Juho Hiltunen

Pia Ylisuvanto Kii Korhonen

Mirva Suni Nina Helisten-Kerkelä

Janne Siltanen Miikka Mattila

Rovaniemen ev.-lut. seurakunnan jäsen:

Mirva Suni Nina Helisten-Kerkelä

Kaupunginhallituksen jäsen:

Maarit Simoska Hannu Ovaskainen

Lautakuntien jäsenet:

Perusturvalautakunta:

Pirita Nenonen Riitta-Maija Hokkanen

Elinvoimalautakunta:

Anna-Maria Alaluusua Katja Lindholm

Sivistyslautakunta:

Tiina Outila Jussi Nikula

Nuorisovaltuusto:

Bea Siikaluoma Moona Loijas

Toimialojen jäsenet:

Tekninen toimiala:

Leena Kantola Aku Raappana

Perusturvan toimiala:

Maija Tervo Piia Vartio

Sari Ahlsved Merja Saarinen

 

Sihteeri, vs.
 • Alakemijoki, 2818 asukasta 
 • Ounasjoki, 2108 asukasta
 • Ranuantien suunta, 566 asukasta
 • Sodankyläntien suunta, 642 asukasta
 • Yläkemijoki, 941 asukasta
Liitetiedostot
Ota yhteyttä

Kaupungin asiakaspalvelut Osviitta

Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelut Osviitasta saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Osviitan kesäaukioloajat 7.6. - 1.8.2021
Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot