Rovaniemen kaupungin vanhusneuvosto toimii rovaniemeläisten vanhusten puolestapuhujana ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa päätöksenteossa ja edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa.

Kaupunginhallituksen valitsemaan vanhusneuvostoon kuuluu 10 varsinaista jäsentä. Rovaniemen Eläkeläisten Yhteistyöjärjestö esittää 6 jäsentä, jotka edustavat eri järjestöjä tasapuolisesti ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan järjestön edustajista. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus, perusturva-, tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta valitsevat kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaiset varajäsenen. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluu hyvinvointipalvelujen alueelta yksi (1) osastonjohtajan nimeämä viranhaltijaedustaja.

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokauden pituinen. 

  • Edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa
  • Seuraa vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.
  • Osallistuu osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen suunnittelutyöhön ja palvelujen arviointiin kaupungin alueella.
  • Edistää ikääntyneen väestön selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
  • Seuraa ikäihmisen näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden
  • parantamiseksi.
  • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja lii-kennejärjestelyt soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
  • Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.
  • Valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä laatii toimintakertomuksen.
  • Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 14.8.2017, 385 § vahvistanut  vanhusneuvoston toimintasäännön ja nimennyt edustajat kaudelle 2017 - 2021. 

Jäsenet 2017-2021 (KH 14.8.2017/§385)

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Leena Jakkula, Pj. Annikki Iiivari

Hilkka Kotila-Martti Saara Haataja

Kaarina Kapraali Sirkka Koskinen

Juhani Inkeröinen Martti Koivuranta

Raili Kerola, Vpj. Sakari Rapakko

Lasse Aro Kari Puolakka 

Juhani Juuruspolvi Päivi Alaoja

Lautakuntien edustajat:

Perusturvalautakunta:

Henri Ramberg Hilpi Ahola

Elinvoimalautakunta:

Aarne Jänkälä Lauri Ylipaavalniemi

Sivistyslautakunta:

Hilla Haajanen Reetta Mustonen

Perusturvan toimiala:

Johanna Pikkuaho Anneli Ylitalo

Sihteeri
Liitetiedostot
Ota yhteyttä

Kaupungin asiakaspalvelut Osviitta

Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelut Osviitasta saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Osviitan kesäaukioloajat 7.6. - 1.8.2021
Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot