Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (22.8.2014/682) 13 a luvun mukaisena hulevesiviranomaisena. 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta toimii liikennepalvelulaissa määriteltynä tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Rovaniemen kaupungin alueella, ja vastaa EU:n palvelusopimusasetuksessa (PSA) ja liikennepalvelulaissa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyistä tehtävistä joukkoliikenteen osalta.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta vastaa:

  • Maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista
  • Yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista
  • Paikkatieto- ja tonttipalveluista
  • Toimialaansa liittyvistä hankkeista

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan tehtävät on määritelty tarkemmin Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 1.2.2022 pykälässä 36.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaoston tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 37  pykälässä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan kokoonpano 2/2022 – 6/2023

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen  Puolue

Heikki Luiro, Pj Lauri Ylipaavalniem KESK

Elina Kuula, Vpj Reetta Mustonen KOK

Kaisu Huhtalo Sari Laatikainen KESK

Matti Pöykkö Aarne Jänkälä  KESK

Heikki Poranen  Pasi Pitkänen   KOK

Kaisu Anttila Pirjo Kairakari  SDP

Mikko Lempiäinen Jyrki Sutinen SDP

Anne Hakkarainen       Taina Borisov            PS

 Jani Ylipahkala       Vesa Ylinampa                     PS

Ville Vuorjoki       Jarmo Törmänen                    VAS

 Tarja SuopajärvI       Päivi Lundvall            VIHREÄT

 Kaupunginhallituksen edustaja:

Timo Tolonen Reijo Jylhä

Nuorisovaltuuston edustaja:

Saara Körkkö  Jere Polvela

Vammaisneuvoston edustaja:

Ari Geselle Pertti Ollonen

Vanhusneuvoston edustaja:

Timo Eskelinen Saara Hartzell

Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Onkalo Pertti
Kaupungingeodeetti
phone0163228920
phone0405229184
Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

(5.6.2023 - 30.7.2023)
Ma - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot