Hyvinvointi merkitsee ihmisille eri asioita elämänkaaren eri vaiheissa. Hyvinvointi muodostuu ihmisen itsensä, läheisten, lähiympäristön ja palvelujärjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Se koostuu monista osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista.

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen perustehtävä. Käytännössä se tarkoittaa tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin. Kaupunginvaltuusto eli kunnan ylin johto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia.

Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kunnan kaikille toimijoille. Yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi alueellisesti, järjestöjen, seurakuntien ja yritysten kanssa. Toimintaa ohjaa ja koordinoi Rovaniemen kaupungin monialainen työryhmä. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan palvelualueet ja työntekijät.

Hyvinvoinnin edistäminen perustuu tietoon väestön hyvinvoinnin, terveydentilan ja arjen turvallisuuden muutoksista. Työvälineenä tässä työssä on lakisääteinen hyvinvointikertomus, joka laaditaan tiiviimpänä raporttina vuosittain ja laajana kertomuksena kerran valtuustokaudessa. Laajan kertomuksen tietojen pohjalta tehdään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

 
HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSKERTOMUS

 Laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus kertoo kaupunkilaisten hyvinvoinnista väestöryhmittäin sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomus 2017-2020, lataa tästä pdf-tiedostona.

Rovaniemen kaupungin hyvinvointiraportti vuodelta 2021, lataa tästä pdf-tiedostona.

Rovaniemen kaupungin hyvinvointiraportti vuodelta 2019, lataa tästä pdf-tiedostona.

HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Suunnitelman tavoitteena on auttaa tiivistämään hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämisen tavoitteet yhteen asiakirjaan. Jokainen kunnan palvelualue miettii ja kirjaa toimenpiteitä (sekä mittarit ja seuranta) hyvinvointisuunnitelman pohjalta. Toimenpiteet ja niiden seuranta tapahtuu vuosittain 2022 alkaen osana Rovaniemen kaupungin talousarviota ja tilinpäätöstä.  

Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025, lataa tästä pdf-tiedostona.