Kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa seurataan väestörymittäin neljän vuoden välein laadittavassa laajassa hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksessa. 

Kertomus toimii pohjana valtuustokaudelle laadittavalle hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmalle, se on kuntajohtamisen työväline ja strategiatyön, toiminnan ja talouden suunnittelun sekä poliittisen päätöksenteon tuki. Lisäksi valtuustolle raportoidaan vuosittain kuntalaisten terveydestä, hyvinvoinnista ja niiden edistämiseksi toteutetuista toimenpiteistä osana kaupungin tilinpäätöstä ja talousarviota. 

Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomus, lataa tästä pdf-tiedostona.