Omatoiminen varautuminen
Viranomaiset ja järjestöt ovat laatineet 72 tuntia -varautumissuosituksen kotitalouksille. Jokaisen rovaniemeläisen kannattaa tutustua suositukseen. Suosituksen ajatuksena on, että kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.

Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Kotoa tulisi löytyä ruokaa ja lääkkeitä vähintään kolmeksi vuorokaudeksi. On myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä sähköttömässä asunnossa, jossa huonetilat kylmenevät ja pakastimet sulavat.

Kotitalouksien varautumisesta on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.

Tulvasuojelu
Tulvariskialueella asuvien tulee varautua keväisiin tulviin hyvissä ajoin. Kiinteistönomistajan vastuulla on suojata rakennuksensa mahdollisilta tulvavaurioilta.

Tulvariskialueella olevan kiinteistön omistajan tulee etukäteen selvittää kiinteistön turvariskikorkeus eli se, kuinka vesi voi nousta ilman, että rakennus vahingoittuu. Mittauksen voi tilata kaupungin mittayksiköltä (p. 040 5229181) tai yksityiseltä toimijalta.

Lisäksi tulee selvittää, mitä Lainaanrannan tulvaennuste merkitsee oman kiinteistön kohdalla. Oman kiinteistön tilannetta voi verrata Lainaanrannan tulvaennusteeseen tulvakarttapalvelussa (linkki alla) tai tiedustella mittaajalta.

Kiinteistön omistajan kannattaa seurata aktiivisesti tulvatiedotteita, hankkia tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtää irtain omaisuus pois tulva-alueelta. Pelastuslaitoksen ja kuntien resurssit eivät riitä akuutissa tilanteessa suojaamaan yksittäisiä kiinteistöjä.

Pelastuslaitoksen ensisijainen tehtävä tulvatilanteessa on turvata ihmisten turvallisuus. Hädässä olevien ihmisten tulee olla yhteydessä hätänumeroon 112, josta välitetään avunpyyntö pelastuslaitokselle.
Väestönsuojelu
Lapin pelastuslaitos vastaa tarpeen tullen väestön suojaamisesta ja asukkaiden evakuoinnista yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa.

Väestönsuoja löytyy usein isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä. Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa väestönsuojaa ei yleensä ole.

Jos tarvetta suojautumiselle ilmenee, pelastuslaitos huolehtii väestön suojaamisesta esimerkiksi siirtämällä asukkaita turvallisille alueille tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.

Poikkeustilanteissa on tärkeää seurata viranomaisten ohjeita. Esimerkiksi joditablettia ei tule koskaan ottaa varmuuden vuoksi, vaan ohjeiden mukaan vasta kun viranomaiset niin kehottavat.

Viranomaisten tiedotteiden seuraamista varten kotona on hyvä olla pattereilla käyvä radio.
Kunnan rooli häiriötilanteissa
Rovaniemen kaupungin tehtävä on varautua häiriötilanteisiin niin, että se pystyy tarjoamaan kunnan vastuulle kuuluvia palveluita erilaisissa häiriötilanteissa ja mahdollisimman pitkään myös poikkeusoloissa. Kuntien varautumisesta on koottu kattava tietopaketti Kuntaliiton sivuille.
Lisää uutisia
Edellinen 1 2 3 4Seuraava