Kuntavaaleissa valitaan kunnan valtuuston valtuutetut joka neljäs vuosi. Edelliset kuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2017 vaalilain (714/1998) 144 §:n mukaisesti. Kuntalain muutoksen yhteydessä muutettiin kuntavaalien ajankohta lokakuusta huhtikuuksi ja uuden valtuuston toimikauden alkaminen tammikuusta kesäkuuhun (kuntalaki 410/2015 15 §). 

Kuntavaalien vaalipäivä on normaalisti vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, mutta koronatilanteesta johtuen vuoden 2021 kuntavaalit siirrettiin kesäkuulle. Asiasta säädetään laissa vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021). Uusi vaalipäivä on 13.6.2021 ja ennakkoäänestys järjestetään 26.5. - 8.6.2021. Valittavan valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2025.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaalien vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2023.
Suomen tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. 

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Edellinen presidentinvaali järjestettiin tammikuussa vuonna 2018, jolloin tasavallan presidentiksi valittiin Sauli Niinistö. Seuraava presidentinvaali toimitetaan vuonna 2024.
Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) järjestetään joka 5. vuosi. Edelliset europarlamenttivaalit toimitettiin kaikissa 28:ssa EU:n silloisessa jäsenvaltioissa toukokuussa 2019. Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Suomesta EP:n jäseniä valittiin vuoden 2019 vaaleissa 13. Katso näiden europarlamenttivaalien tulokset sivun oikean reunan linkistä.

Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vuonna 2024.
Ota yhteyttä