Aiheeseen liittyviä palveluita

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueelle aluevaltuusto, joka toimii hyvinvointialueen ylimpänä päättävänä toimielimenä. Rovaniemi kuuluu Lapin hyvinvointialueeseen.

Äänioikeutettuja aluevaaleissa ovat viimeistään vaalipäivänä 18-vuotta täyttäneet henkilöt, joiden kotikunta kuuluu kyseiseen hyvinvointialueeseen 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Ensimmäiset aluevaalit järjestettiin tammikuussa 2022.

Seuraavat aluevaalit järjestetään keväällä 2025.

Kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustoon valtuutetut. Kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi, vaalipäivän ollessa vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Äänioikeutettuja kuntavaaleissa ovat viimeistään vaalipäivänä 18-vuotta täyttäneet henkilöt, joiden kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää. 

Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2025. 


Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaalien vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2027.
Suomen tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. 

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Edellinen presidentinvaali järjestettiin tammikuussa vuonna 2018, jolloin tasavallan presidentiksi valittiin Sauli Niinistö. Seuraava presidentinvaali toimitetaan vuonna 2024.
Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) järjestetään joka 5. vuosi. Edelliset europarlamenttivaalit toimitettiin kaikissa 28:ssa EU:n silloisessa jäsenvaltioissa toukokuussa 2019. Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Suomesta EP:n jäseniä valittiin vuoden 2019 vaaleissa 13. Katso näiden europarlamenttivaalien tulokset sivun oikean reunan linkistä.

Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vuonna 2024.