Viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden tavoitteet

Rovaniemen kaupungin viestintä on ennakoivaa, avointa, asukaslähtöistä ja vuorovaikutuksellista. Viestinnän tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja vuoropuhelua kaupungin ja kaupunkilaisten välillä. Kaupunkia markkinoidaan elinvoimaisena arktisena pääkaupunkina ja kotikaupunkina sekä arktisen osaamisen ja pohjoisen taian kotina. Viestintää ja markkinointia ohjaavat viestintäohjelma, brändikirja ja graafiset ohjeet.

Asukkaiden, päättäjien, kaupungin johdon ja henkilöstön välinen vuoropuhelu toteutuu ennakoiden, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti koko kaupungin alueella. Kaupunkikonsernissa huolehditaan, että asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista, yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa yhdenvertaisesti näiden asioiden valmisteluun.

Ajankohtaisista asioista kerrotaan kaupungin verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla, esitteissä, ilmoituksissa, mainoksissa ja eri tilaisuuksissa.

Viestinnän yhteystiedot

account_balanceViestintä- markkinointi- ja osallisuuspalvelut

Käyntiosoite:
Konsernihallinto, Metsäruusuntie 18, 96400 Rovaniemi
Postiosoite:
PL 8216 96101 Rovaniemi

Henkilöt:

Markkinointimateriaalin suunnittelu ja valmistus
Advertising Kioski Oy
Puh. 050 5510669
ilkka@adkioski.com
Business Rovaniemi on elinkeinojen kehittämiseen ja yritysneuvontaan keskittynyt asiantuntijaorganisaatio. Toiminta-ajatuksena on alueen elinkeinotoiminnan ja elinkeinopolitiikan kehittäminen, edistäminen ja toteuttaminen sekä elinkeinoasioiden hoidon ja yhteistoiminnan järjestäminen.
Business Rovaniemi 

Matkailumarkkinoinnin ja matkailun kehittämisen tehtävä on edistää matkailua Rovaniemelle ja kehittää kaupungin matkailupalveluja sekä vahvistaa Rovaniemen asemaa matkailu-, kongressi- ja kokouskaupunkina kansallisesti ja kansainvälisesti. Matkailumarkkinoinnista vastaa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy.
www.visitrovaniemi.fi