Tietoa nuorelle elämän eri alueilta
Koti ja asuminen

Kotoa pois muuttaminen muuttaa usein monia arjen rutiineja, kun vastuu omista asioista siirtyy kokonaan itselle.

Omaan kotiin - lue lisää
Ihmissuhteet ja seurustelu

Elämään kuuluu paljon erilaisia ihmissuhteita, kuten perhe, sukulaiset, ystävät, parisuhde, opiskelu- ja harrastuskaverit.

Ihmissuhteet ja seurustelu - lue lisää
Terveys ja hyvinvointi

Hyvä ja tasapainoinen ruokavalio, riittävä uni, hyvät ihmissuhteet ja mielekäs tekeminen edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Hyvinvointi ja terveys - lue lisää
Päihteet ja riippuvuudet

Päihdyttävillä aineilla saadaan aikaiseksi hetkellisesti tunnelmaa ja mielihyvää, mutta niillä on kuitenkin kääntöpuolensa. Päihteet vaikuttavat psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja voivat pitkään käytettynä olla hengenvaarallisia. Päihteiden lisäksi riippuvuutta voi aiheuttaa myös esimerkiksi pelaaminen.

Päihteet ja riippuvuudet - lue lisää
Raha-asiat ja oma talous

Omasta rahatilanteesta huolehtiminen on tärkeää. Kun omat tulot ja vastaavasti myös menot on tiedossa ja tasapainossa keskenään, päivittäinen elämä ja arki on helpompaa, tilanteita voi ennakoida ja laskujen maksaminen sujuu vaivatta ja tarpeellisiin päivittäisiin ostoksiin on varaa.

Oma talous - lue lisää
Työ ja yrittäjyys

Työllä ja työllistymisellä on iso merkitys jokaisen meidän elämässä. Työelämä tulee nuorelle usein vastaan ensimmäisen kerran kesätöitä hakiessa. Työelämän aloittaminen helpompaa, kun löytää itselleen mielekkään työpaikan, jossa on mahdollisuus kehittää ja hyödyntää osaamistaan, kivat työkaverit ja riittävä palkka.

Työ ja yrittäjyys - lue lisää
Opiskelu

Opiskelu on reitti työelämään. Peruskoulun jälkeen tehdään ensimmäiset jatkosuunnitelmat opiskelun ja ammatin suhteen, mutta ensimmäinen valinta ei määrää koko loppuelämäsi suuntaa. Toisille valinnat ovat selkeitä jo peruskoulussa, kun taas toisille tulevaisuuden suunta selkeytyy vasta pikkuhiljaa opintojen aikana ja työelämässä.

Koulutus ja opiskelu - lue lisää
Ulkomaille

Haaveiletko uusien paikkojen näkemisestä? Ulkomaille voi lähteä monesta eri syystä, opiskelemaan, töihin, työharjoitteluun tai vaikkapa vain lomailemaan. Käytännön järjestelyt voivat viedä aikaa ja lähdettäessä pidemmäksi aikaa ulkomaille, sinun tulee huomioida paljon asioita, kuten esim. oleskelulupa, rokotukset ja asuminen. Kaikkien näiden asioiden hoitamiseen kannattaa kysyä apua ja neuvoja.

Ulkomaille - lue lisää
Netti ja media

Elämme keskellä mediavyöryä. Mahdollisuutemme seurata esimerkiksi uutisia tai viihdettä monien eri väylien kautta on helppoa. Verkossa voi myös ilmaista itseään ja luovuuttaan tuottamalla erilaista sisätöä. Luovuuden lisäksi netti mahdollistaa myös sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden.

Netti ja media - lue lisää
Kansalaisena

YK:n ihmisoikeussopimusten mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus jonkin valtion kansalaisuuteen. Suomalainen on paitsi Suomen, myös Euroopan Unionin kansalainen. Kansalaisuus antaa mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa esimerkiksi äänestämällä vaaleissa.

Kansalaisena - lue lisää
Ympäristö ja kuluttaminen

Ihminen elää jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön ja luonnon kanssa. Maapallomme tulee kestää sukupolvilta seuraaville. Jokaisen tekemät omat henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat siihen miten yhteinen luontomme ja ympäristömme tulevaisuudessa voi.

Ympäristö ja kuluttaminen - lue lisää
Liikenteessä

Liikenteessä liikkuessa on harteilla suuri vastuu. Yhteisten sääntöjen tunteminen ja noudattaminen on tärkeää, sillä liikenteessä virheiden seuraukset voivat olla vakavat paitsi itselle, myös kyydissä oleville tai muille tiellä liikkujille.

Liikenteen pelisäännöt - lue lisää

Nuorisotiedotuspiste Poppari

Nuorisotiedotuspiste Poppari tarjoaa tietoa ja neuvontaa nuorille ja heidän läheisilleen nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

Ohjaamo Rovaniemi

Ohjaamo Rovaniemi antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta alle 30-vuotiaille nuorille työnhakuun, koulutukseen sekä arjen ja elämän asioihin liittyen.