Palvelu

Koulukuljetus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa koulusihteeriin tai rehtoriin.

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa lähikouluun on yli kolme kilometriä (1.-2. lk) tai yli viisi kilometriä (3.-10. lk). Kuljetus voidaan myöntää myös silloin, jos koulumatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi.

Hakiessasi em. perustein koulukuljetusta, täytä koulukuljetushakemus ja toimita se liitteineen koulun rehtorille.

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun asiointikanavat

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetushakemus ja saattoavustushakemus

Hae tällä lomakkeella lapsellesi kuljetusta esi- ja perusopetukseen tai saattoavustusta kaksivuotiseen esiopetukseen tai iltapäivätoimintaan.

Lisätietoja

Selvityslomake esi- ja perusopetuksen saattoavustuksen maksamista varten

Tee tällä lomakkeelle selvitys toteutuneista esi- tai perusopetuksen kuljetusmatkoista saattoavustuksen maksamista varten.

Lisätietoja
Asiasanat
peruskoulu, esikoulu, koulukuljetus