Palvelu

Koulukuljetus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa koulusihteeriin tai rehtoriin.

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa lähikouluun on yli kolme kilometriä (1.-2. lk) tai yli viisi kilometriä (3.-10. lk). Kuljetus voidaan myöntää myös silloin, jos koulumatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi.

Hakiessasi em. perustein koulukuljetusta, täytä koulukuljetushakemus ja toimita se liitteineen koulun rehtorille.

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun asiointikanavat

Koulukuljetushakemus

Lomake oppilaan koulukuljetukseen hakemista varten.

Lisätietoja
Asiasanat
peruskoulu, esikoulu, perusopetus, koulukuljetus, esiopetus

Aiheeseen liittyviä uutisia