Hankkeen toteuttamisaika: 1.8.2023-31.7.2024

Rovaniemen hallinnoimaa ja koordinoimaa Laatua laajuudesta -hanketta toteutetaan lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman toisen vaiheen rahoituksella.
Hankkeessa on Rovaniemen lisäksi mukana 18 Lapin kuntaa sekä Iin kunta.

Hankeen tavoitteet

Keskeisenä tavoitteena on laadunhallinnan kehittäminen: alueellisen, yhtenäisen laatu-asiakirjan laatiminen ja sen jalkauttaminen alueellisesti sekä paikallisesti.

- Vahvistaa opiskelijoille tarjottavaa oppimisen tukea

- Rovaniemellä työpajapilotti, joka mahdollistaa lukio-opintojen etenemisen toimintakyvyn haasteista huolimatta

- Pilotoida hyvinvointia ja osallisuutta edistävää kerhotoimintaa lukioissa

- Alueellisen yhteistyön vahvistaminen verkkolukion tarjontaa luomalla ja kehittämällä

- Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön tiivistäminen luomalla pohjoisen oma työelämä- ja korkeakouluviikko

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Anna-Kristiina Rahkala,
anna-kristiina.rahkala@rovaniemi.fi,
p.040 647 3554

Hanketyöntekijä Meri-Lappi ja Ii:
Jenni Vahtola

Hanketyöntekijä Pohjois-Lappi:
Elina Lukkarinen

Hanketyöntekijä Tunturi-Lappi:
Paula Vaattovaara 1.11. alkaen

Kuvakartta hankkeen toimimenpiteistä laatutavoitteiden mukaan jaoteltuina
lataus.png