Tärkeät päivämäärät
24.1.-7.2.2022 (Ilmoittautumisaikaa jatkettu 11.2.2022 asti)Perusopetukseen ilmoittautuminen
13.2.2022 Koulu lähettää tiedon oppilaan koulupaikasta ja ohjeet Wilman käyttöönottoon sähköpostitse
24.1.-13.2.2022Haku kaksikieliseen opetukseen tapahtuu Wilma -järjestelmässä
28.2.2022 Mikäli haet lapsellesi koulupaikan vaihtoa, tee hakemus erillisellä lomakkeella Wilmassa 28.2.2022 mennessä.
20.3.2022 Koulupaikan vaihdosta saat päätöksen sähköpostiisi
1.-27.3.2022Hae iltapäivätoimintaan Wilmassa erillisellä lomakkeella
Perusopetukseen ilmoittautuminen alkaa 24.1. ja päättyy 7.2.2022.

Koulupaikkahakemus (kuntaan muuttavat)

Hakijat, joilla ei ole Rovaniemen Wilma-tunnuksia käytössään, hakevat lapselleen koulupaikkaa tällä verkko-lomakkeella.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan

Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoita lapsesi kouluun sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen on nyt auki ja päättyy 7.2.2022 (Ilmoittautumisaikaa jatkettu 11.2.2022 asti).

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan
Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa koulunsa aloittavien ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti. Ilmoittautuminen alkaa 24.1. ja päättyy 7.2.2022 (Ilmoittautumisaikaa jatkettu 11.2.2022 asti).

Kun huoltaja on tehnyt ilmoittautumisen, koulu lähettää lapsen huoltajalle sähköpostin, jossa huoltaja saa Wilma-tunnukset järjestelmään kirjautumista varten, sekä lisäohjeita.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoittautumista sähköisesti, ota yhteyttä lähikouluun.

Rovaniemen Steinerkouluun hakevat oppilaat ilmoittautuvat suoraan Steinerkoululle tai sähköisellä lomakkeella joka löytyy osoitteesta: www.rovaniemensteinerkoulu.fi
Rovaniemen steinerkouluun voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Rovaniemen Kristilliseen kouluun hakevat oppilaat ilmoittautuvat suoraan Kristilliselle koululle. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu samaan aikaan kaupungin koulujen kanssa.
Mikäli haluat lapsesi menevän johonkin muuhun kuin teille ilmoitettuun kouluun, hae vaihtoa sähköisellä Koulunvaihtohakemuksella Wilma-järjestelmässä 28.2.2022 mennessä. Saat päätöksen hakemukseesi 20.3.2022 mennessä.

Mikäli oppilaalle myönnetään hakemuksesta koulupaikka muuhun kuin lähikouluun, huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Kouluun vuotta myöhemmin

Huoltajan on mahdollista anoa lapselle lupaa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Päätös perustuu psykologiseen ja tarvittaessa myös lääketieteelliseen selvitykseen. Päätös perusopetuksen aloittamisesta vuotta myöhemmin tehdään koulutuspalveluiden hallinnossa. Lisätietoja saa Oppimisen tuen erityisasiantuntijalta, p. 0400 950 162.

 

Kouluun vuotta aikaisemmin

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltaja hankkii ja maksaa itse tarvittavan asiantuntijalausunnon ennen kouluun ilmoittautumista. Lisätietoja saa Oppimisen tuen erityisasiantuntijalta, p. 0400 950 162.

Hakeutuminen kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti)

Haku kaksikieliseen opetukseen tapahtuu sähköisesti (Ulkopaikkakuntalaiset). Hakuaika 24.1. - 13.2.2022. Rovaniemeläiset hakevat Wilman kautta.

Kaikki tiedot
Avaa linkki

Laajamittaista kaksikielistä opetusta tarjotaan Ounasrinteen peruskoululla. Kaksikielisen opetuksen (1-9.lk) opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet ovat samat kuin yksikielisessä opetuksessa. Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet. Kaksikielisessä opetuksessa oppilaat opiskelevat 50 % englanniksi ja 50 % suomeksi. Vuosiluokittain on määritelty mitkä aineet opiskellaan suomeksi ja mitkä englanniksi sekä englannin kielen tavoitteet.

Kaksikielisessä opetuksessa oppilaan kielitaito kehittyy molemmissa kielissä vahvaksi. Kaksikielinen opetus mahdollistaa oppilaille kansainvälisen oppimisympäristön sekä monipuolisen kielellisen sekä kulttuurisen osaamisen.

Kaksikieliseen opetukseen haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään viikoilla 7-8. Soveltuvuuskokeeseen ei tarvitse valmistautua ennakkoon.

Lisätietoja laajamittaisesta kaksikielisestä opetuksesta löytyy Ounasrinteen koulun nettisivuilta.

Haku kaksikieliseen opetukseen tapahtuu Wilma -järjestelmässä ajalla 24.1. - 13.2.2022

Ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea tämän linkin kautta: Haku kaksikieliseen opetukseen (ulkopaikkakuntalaiset)

Hakuaika 24.1.-13.2.2022.


Koulut järjestävät kevään aikana tutustumispäivän tuleville ekaluokkalaisille. Asiasta tiedotetaan huoltajia Wilma-järjestelmän kautta.
Rovaniemen kaupunki järjestää perusopetuksen oppilaille koulukuljetuksen lähikouluun, mikäli koulumatkan yhdensuuntainen pituus ylittää 3,0 km (1-2 lk) tai 5,0 km (3-10 lk). Esiopetusta saavalle lapselle kuljetus järjestetään lähimpään kunnalliseen esiopetusyksikköön, mikäli matka on yli 3,0 km.

Kun koulumatkan pituus ei edellytä koulukuljetusta, voi oppilaan huoltaja hakea koulukuljetusta koulumatkan vaikeuden, vaarallisuuden tai oppilaan terveydellisen tilanteen perusteella kuljetushakemuslomakkeella enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkojen vaikeudessa, vaarallisuudessa ja rasittavuudessa huomioidaan aina oppilaan ikä ja tarvittaessa myös terveydellinen tilanne. Koulumatkan rasittavuuden määrittelyn yhteydessä huoltajan on toimitettava riittävät lääkärintodistukset tai psykologin lausunnot koulukuljetuksen myöntämisen perusteiksi. Huoltajan hakiessa em. perustein koulukuljetusta, hänen tulee täyttää koulukuljetushakemus ja toimittaa se liitteineen oppilaan koululle.

Huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista, mikäli hän saa hakemuksesta koulupaikaksi muun kuin kaupungin osoittaman koulun.
Rovaniemen kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1.-2. luokkien ja erityisen tuen piirissä oleville 1-3. -luokkien oppilaille. Mikäli kerhopaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija kerhopaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden päätökset iltapäivätoimintaan ottamisesta tehdään 30.4. mennessä ja toisen vuosiluokan oppilaiden päätökset 15.6. mennessä. Kielteisen päätöksen saaneet voivat halutessaan ilmoittautua jonottamaan mahdollisesti myöhemmin vapautuvaa iltapäivätoiminnan paikkaa.

Iltapäivätoiminnan paikkaa voi hakea myös lukuvuoden aikana.

Jos haet lapsellesi koulupaikan vaihtoa, tee iltapäivätoiminnan hakemus alkuperäiseen sijoituskouluun.

Iltapäivätoiminnan tuottajina toimivat Rovalan Nuoret ry, Rovaniemen seurakunta, Rovaniemen 4H -yhdistys ry, Rovaniemen Seudun Steinerkouluyhdistys ry sekä Suomen Nuorisoseurat ry. sekä Rovaniemen Kristillinen koulu.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä klo 11–17 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista lisätietoja antaa perusopetuksen palveluohjaaja, puh. 016 322 6600 (klo 9-14).