Tärkeät päivämäärät
23.1.-6.2.2023Perusopetukseen ilmoittautuminen
13.2.2023Koulu lähettää tiedon oppilaan koulupaikasta ja ohjeet Wilman käyttöönottoon sähköpostitse
23.1.-6.2.2023 (Hakuaikaa jatkettu 12.2.2023 asti)Haku kaksikieliseen opetukseen tapahtuu Wilma -järjestelmässä
22.2.2023Mikäli haet lapsellesi koulupaikan vaihtoa, tee hakemus erillisellä lomakkeella Wilmassa 22.2.2023 mennessä.
28.2.2023Koulupaikan vaihdosta saat päätöksen sähköpostiisi
1.3.-27.3.2023Iltapäivätoiminnan hakuaika 1.3.-27.3.2023. Hausta ja uudesta hakutavasta tiedotetaan huoltajille Wilmassa ja Rovaniemen kaupungin nettisivuilla.
Perusopetukseen ilmoittautuminen alkaa 23.1. ja päättyy 6.2.2023.

Koulupaikkahakemus (kuntaan muuttavat)

Hakijat, joilla ei ole Rovaniemen Wilma-tunnuksia käytössään, hakevat lapselleen koulupaikkaa tällä verkkolomakkeella.

Lue lisää
Siirry asiointiin

Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoita lapsesi kouluun sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumisaika 23.1.-6.2.2023.

Lue lisää
Siirry asiointiin
Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa koulunsa aloittavien ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti. Ilmoittautuminen alkaa 23.1. ja päättyy 6.2.2023.

Kun huoltaja on tehnyt ilmoittautumisen, koulu lähettää lapsen huoltajalle sähköpostin, jossa huoltaja saa Wilma-tunnukset järjestelmään kirjautumista varten, sekä lisäohjeita.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoittautumista sähköisesti, ota yhteyttä lähikouluun.

Rovaniemen Steinerkouluun hakevat oppilaat ilmoittautuvat suoraan Steinerkoululle tai sähköisellä lomakkeella joka löytyy osoitteesta: www.rovaniemensteinerkoulu.fi
Rovaniemen steinerkouluun voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Rovaniemen Kristilliseen kouluun hakevat oppilaat ilmoittautuvat suoraan Kristilliselle koululle. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu samaan aikaan kaupungin koulujen kanssa.
Mikäli haluat lapsesi menevän johonkin muuhun kuin teille ilmoitettuun kouluun, hae vaihtoa sähköisellä Koulunvaihtohakemuksella Wilma-järjestelmässä 22.2.2023 mennessä. Saat päätöksen hakemukseesi 28.2.2023 mennessä.

Mikäli oppilaalle myönnetään hakemuksesta koulupaikka muuhun kuin lähikouluun, huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Kouluun vuotta myöhemmin tai aikaisemmin

Päätös perusopetuksen aloittamisesta vuotta myöhemmin tai aikaisemmin tehdään koulutuspalveluiden hallinnossa. Lisätietoja: Koulutuspalvelut/Oppimisen tuen erityisasiantuntija, p. 040 573 2361 (016 322 2458).

Hakeutuminen kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti)

Haku kaksikieliseen opetukseen tapahtuu sähköisesti (ulkopaikkakuntalaiset). Hakuaika 23.1.-12.2.2023. Rovaniemeläiset hakevat Wilman kautta.

Lue lisää
Avaa linkki

Laajamittaista kaksikielistä opetusta tarjotaan Ounasrinteen peruskoululla. Kaksikielisen opetuksen (1-9.lk) opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet ovat samat kuin yksikielisessä opetuksessa. Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet. Kaksikielisessä opetuksessa oppilaat opiskelevat 50 % englanniksi ja 50 % suomeksi. Vuosiluokittain on määritelty mitkä aineet opiskellaan suomeksi ja mitkä englanniksi sekä englannin kielen tavoitteet.

Kaksikielisessä opetuksessa oppilaan kielitaito kehittyy molemmissa kielissä vahvaksi. Kaksikielinen opetus mahdollistaa oppilaille kansainvälisen oppimisympäristön sekä monipuolisen kielellisen sekä kulttuurisen osaamisen.

Kaksikieliseen opetukseen haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Hakuaika on 23.1.-6.2.2023 (hakuaikaa on jatkettu 12.2.2023 asti). Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään viikolla 8. Soveltuvuuskokeeseen ei tarvitse valmistautua ennakkoon.

Lisätietoja laajamittaisesta kaksikielisestä opetuksesta löytyy Ounasrinteen koulun nettisivuilta.

Haku kaksikieliseen opetukseen tapahtuu Wilma -järjestelmässä. 

Ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea tämän linkin kautta: Haku kaksikieliseen opetukseen (ulkopaikkakuntalaiset)

Hakuaika 23.1.-6.2.2023 (hakuaikaa on jatkettu 12.2.2023 asti).
Koulut järjestävät kevään aikana tutustumispäivän tuleville ekaluokkalaisille. Asiasta tiedotetaan huoltajia Wilma-järjestelmän kautta.
Rovaniemen kaupunki järjestää perusopetuksen oppilaille koulukuljetuksen lähikouluun, mikäli koulumatkan yhdensuuntainen pituus ylittää 3,0 km (1-2 lk) tai 5,0 km (3-10 lk). Esiopetusta saavalle lapselle kuljetus järjestetään lähimpään kunnalliseen esiopetusyksikköön, mikäli matka on yli 3,0 km.

Kun koulumatkan pituus ei edellytä koulukuljetusta, voi oppilaan huoltaja hakea koulukuljetusta koulumatkan vaikeuden, vaarallisuuden tai oppilaan terveydellisen tilanteen perusteella kuljetushakemuslomakkeella enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkojen vaikeudessa, vaarallisuudessa ja rasittavuudessa huomioidaan aina oppilaan ikä ja tarvittaessa myös terveydellinen tilanne. Koulumatkan rasittavuuden määrittelyn yhteydessä huoltajan on toimitettava riittävät lääkärintodistukset tai psykologin lausunnot koulukuljetuksen myöntämisen perusteiksi. Huoltajan hakiessa em. perustein koulukuljetusta, hänen tulee täyttää koulukuljetushakemus ja toimittaa se liitteineen oppilaan koululle.

Huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista, mikäli hän saa hakemuksesta koulupaikaksi muun kuin kaupungin osoittaman koulun.
Rovaniemen kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1.-2. luokkien ja erityisen tuen piirissä oleville 1-3. -luokkien oppilaille. Mikäli kerhopaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija kerhopaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden päätökset iltapäivätoimintaan ottamisesta tehdään 30.4. mennessä ja toisen vuosiluokan oppilaiden päätökset 15.6. mennessä. Kielteisen päätöksen saaneet voivat halutessaan ilmoittautua jonottamaan mahdollisesti myöhemmin vapautuvaa iltapäivätoiminnan paikkaa.

Iltapäivätoiminnan paikkaa voi hakea myös lukuvuoden aikana.

Jos haet lapsellesi koulupaikan vaihtoa, tee iltapäivätoiminnan hakemus alkuperäiseen sijoituskouluun.

Iltapäivätoiminnan tuottajina toimivat Rovalan Nuoret ry, Rovaniemen seurakunta, Rovaniemen 4H -yhdistys ry, Rovaniemen Seudun Steinerkouluyhdistys ry sekä Suomen Nuorisoseurat ry. sekä Rovaniemen Kristillinen koulu.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä klo 11–17 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista lisätietoja antaa perusopetuksen palveluohjaaja, puh. 016 322 6600 (klo 9-14).