Tärkeät päivämäärät
22.1.-4.2.2024Perusopetukseen ilmoittautuminen
29.1.-12.2.2024Koulu lähettää tiedon oppilaan koulupaikasta ja ohjeet Wilman käyttöönottoon sähköpostitse
22.1.-11.2.2024Haku kaksikieliseen opetukseen tapahtuu Rovaniemen kaupungin sivujen kautta tai Rovaniemeläiset voivat hakea myös Wilma -järjestelmässä
26.2.2024Mikäli haet lapsellesi koulupaikan vaihtoa, tee hakemus erillisellä lomakkeella Wilmassa 26.2.2024 mennessä.
31.3.2024Koulupaikan vaihdosta saat päätöksen sähköpostiisi
11.3.-28.3.2024Iltapäivätoiminnan hakuaika 11.3.-28.3.2024. Hausta ja uudesta hakutavasta tiedotetaan huoltajille Wilmassa ja Rovaniemen kaupungin nettisivuilla.
Perusopetukseen ilmoittautuminen alkaa 22.1. ja päättyy 4.2.2024.

Koulupaikkahakemus (kuntaan muuttavat)

Hakijat, joilla ei ole Rovaniemen Wilma-tunnuksia käytössään, hakevat lapselleen koulupaikkaa tällä verkkolomakkeella.

Lue lisää
Siirry asiointiin

Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoita lapsesi kouluun sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumisaika 22.1.-4.2.2024.

Lue lisää
Siirry asiointiin
Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa koulunsa aloittavien ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti. Ilmoittautuminen alkaa 22.1.2024 ja päättyy 4.2.2024.

Kun huoltaja on tehnyt ilmoittautumisen, koulu lähettää lapsen huoltajalle sähköpostin, jossa huoltaja saa Wilma-tunnukset järjestelmään kirjautumista varten, sekä lisäohjeita.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voi huoltaja tulla torstaina 1.2. klo 8–14 lähimmälle koululle paikan päälle ilmoittamaan lapsensa 1. luokalle. 

Myös Rovaniemen Steiner kouluun ja Rovaniemen Kristilliseen kouluun ilmoittaudutaan samalla Rovaniemen kaupungin ilmoittautumislomakkeella.  
Mikäli haluat lapsesi menevän johonkin muuhun kuin teille ilmoitettuun kouluun, hae vaihtoa sähköisellä Koulunvaihtohakemuksella Wilma-järjestelmässä 26.2.2024 mennessä. Saat päätöksen hakemukseesi 31.3.2024 mennessä.

Mikäli oppilaalle myönnetään hakemuksesta koulupaikka muuhun kuin lähikouluun, huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Kouluun vuotta myöhemmin tai aikaisemmin

Päätös perusopetuksen aloittamisesta vuotta myöhemmin tai aikaisemmin tehdään koulutuspalveluiden hallinnossa. Lisätietoja: Koulutuspalvelut/Oppimisen tuen erityisasiantuntija, p. 040 573 2361 (016 322 2458).

Hakeutuminen kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti)

Haku kaksikieliseen opetukseen tapahtuu sähköisesti. Hakuaika 22.1.-11.2.2024. Rovaniemeläiset voivat hakea myös Wilman kautta.

Lue lisää
Avaa linkki

Laajamittaista kaksikielistä opetusta tarjotaan Ounasrinteen peruskoululla. Kaksikielisen opetuksen (1-9.lk) opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet ovat samat kuin yksikielisessä opetuksessa. Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet. Kaksikielisessä opetuksessa oppilaat opiskelevat 50 % englanniksi ja 50 % suomeksi. Vuosiluokittain on määritelty mitkä aineet opiskellaan suomeksi ja mitkä englanniksi sekä englannin kielen tavoitteet.

Kaksikielisessä opetuksessa oppilaan kielitaito kehittyy molemmissa kielissä vahvaksi. Kaksikielinen opetus mahdollistaa oppilaille kansainvälisen oppimisympäristön sekä monipuolisen kielellisen sekä kulttuurisen osaamisen.

Kaksikieliseen opetukseen haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Hakuaika on 22.1.-11.2.2024. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään viikolla 8. Soveltuvuuskokeeseen ei tarvitse valmistautua ennakkoon.

Lisätietoja laajamittaisesta kaksikielisestä opetuksesta löytyy Ounasrinteen koulun nettisivuilta.

Haku kaksikieliseen opetukseen tapahtuu Rovaniemen kaupungin sivujen kautta tai Rovaniemeläiset voivat hakea myös Wilma -järjestelmän kautta, kun ovat saaneet Wilma tunnukset.

Haku tämän linkin kautta: Haku kaksikieliseen opetukseen

Hakuaika 22.1.-11.2.2024.
Koulut järjestävät kevään aikana tutustumispäivän tuleville ekaluokkalaisille. Asiasta tiedotetaan huoltajia Wilma-järjestelmän kautta.
Rovaniemen kaupunki järjestää perusopetuksen oppilaille koulukuljetuksen lähikouluun, mikäli koulumatkan yhdensuuntainen pituus ylittää 3,0 km (1-2 lk) tai 5,0 km (3-10 lk). Esiopetusta saavalle lapselle kuljetus järjestetään lähimpään kunnalliseen esiopetusyksikköön, mikäli matka on yli 3,0 km.

Kun koulumatkan pituus ei edellytä koulukuljetusta, voi oppilaan huoltaja hakea koulukuljetusta koulumatkan vaikeuden, vaarallisuuden tai oppilaan terveydellisen tilanteen perusteella kuljetushakemuslomakkeella enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkojen vaikeudessa, vaarallisuudessa ja rasittavuudessa huomioidaan aina oppilaan ikä ja tarvittaessa myös terveydellinen tilanne. Koulumatkan rasittavuuden määrittelyn yhteydessä huoltajan on toimitettava riittävät lääkärintodistukset tai psykologin lausunnot koulukuljetuksen myöntämisen perusteiksi. Huoltajan hakiessa em. perustein koulukuljetusta, hänen tulee täyttää koulukuljetushakemus ja toimittaa se liitteineen oppilaan koululle.

Huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista, mikäli hän saa hakemuksesta koulupaikaksi muun kuin kaupungin osoittaman koulun.
Rovaniemen kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1.-2. luokkien ja erityisen tuen piirissä oleville 1-3. -luokkien oppilaille. Mikäli kerhopaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija kerhopaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden päätökset iltapäivätoimintaan ottamisesta tehdään 30.4. mennessä ja toisen vuosiluokan oppilaiden päätökset 15.6. mennessä. Kielteisen päätöksen saaneet voivat halutessaan ilmoittautua jonottamaan mahdollisesti myöhemmin vapautuvaa iltapäivätoiminnan paikkaa.

Iltapäivätoiminnan paikkaa voi hakea myös lukuvuoden aikana.

Jos haet lapsellesi koulupaikan vaihtoa, tee iltapäivätoiminnan hakemus alkuperäiseen sijoituskouluun.

Iltapäivätoiminnan tuottajina toimivat Rovalan Nuoret ry, Rovaniemen seurakunta, Rovaniemen 4H -yhdistys ry, Rovaniemen Seudun Steinerkouluyhdistys ry sekä Suomen Nuorisoseurat ry. sekä Rovaniemen Kristillinen koulu.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä klo 11–17 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista lisätietoja antaa perusopetuksen palveluohjaaja, puh. 016 322 6600 (klo 9-14).